Baby Care

Kinderen in nood opvangen is een nobel doel, maar zorgen dat kinderen niet opgevangen hoeven te worden gaat toch nog een stap verder. In Kenya komen jonge vrouwen zowel sociaal als economisch in de problemen wanneer zij op jonge leeftijd zwanger geraken. Mannen laten hen dan vaak in de steek. Families verstoten hen omdat een minderjarige alleenstaande moeder sociaal niet aanvaard wordt. Door de zorg voor hun kind verliezen alleenstaande jonge moeders vaak hun werk. Voor hen zit er dan niets anders op dan hun kind af te staan. Hoe hard ze dit ook vinden.

Gedurende 10 jaar heeft Kebene met hart en ziel zich aan de opvang van deze kinderen gewijd. Om de familieband te behouden gaan de kinderen tijdens de grote vakantie steeds enkele weken terug naar hun families. De Keniaanse wet voorziet dat kindertehuizen de band tussen kind en familie dient te behouden.

Aangezien ons KEBENE-kinderhuis nu al enkele jaren op goed geïntegreerde manier in Kenia werkt, denken wij gereed te zijn om een stap verder te zetten en te pogen een grotere impact te verlenen door het afstaan van jonge kinderen te voorkomen via een bijkomende werking.

Hiervoor willen wij het concept van een ‘BABY CARE’ implementeren:

Opvang van jonge moeders in nood met pasgeboren kind zodat zij verder borstvoeding kunnen geven en zich sociaaleconomisch kunnen heroriënteren.

Dagverblijf aan een sociaal tarief voor kinderen van 0 tot 5 jaar zodat alleenstaande moeders met een laag inkomen hun economische activiteiten kunnen behouden.

Dagverblijf aan een normaal tarief voor moeders met een hoger inkomen of voor tweeverdieners. Hierdoor beogen wij het project op termijn minstens voor een deel zelf bedruipend te maken.

Praktische uitvoering:

  • In het jaar 2018 zal er onderzoek worden gedaan en een actieplan worden opgesteld in samenspraak met de lokale overheden, rekening houdend met de noden, wetten en regels.

DSC00773