Baby Care

Kinderen in nood opvangen is een nobel doel, maar zorgen dat kinderen niet opgevangen hoeven te worden gaat toch nog een stap verder. In Kenya komen jonge vrouwen zowel sociaal als economisch in de problemen wanneer zij op jonge leeftijd zwanger geraken. Mannen laten hen dan vaak in de steek. Families verstoten hen omdat een minderjarige alleenstaande moeder sociaal niet aanvaard wordt. Door de zorg voor hun kind verliezen alleenstaande jonge moeders vaak hun werk. Voor hen zit er dan niets anders op dan hun kind af te staan. Hoe hard ze dit ook vinden.

Gedurende 10 jaar heeft Kebene met hart en ziel zich aan de opvang van deze kinderen gewijd. Om de familieband te behouden gaan de kinderen tijdens de grote vakantie steeds enkele weken terug naar hun families. De Keniaanse wet voorziet dat kindertehuizen de band tussen kind en familie dient te behouden.

Aangezien ons KEBENE-kinderhuis nu al enkele jaren op goed geïntegreerde manier in Kenia werkt, denken wij gereed te zijn om een stap verder te zetten en te pogen een grotere impact te verlenen door het afstaan van jonge kinderen te voorkomen via een bijkomende werking.

Hiervoor willen wij het concept van een ‘BABY CARE’ implementeren:

Opvang van jonge moeders in nood met pasgeboren kind zodat zij verder borstvoeding kunnen geven en zich sociaaleconomisch kunnen heroriënteren.

Dagverblijf aan een sociaal tarief voor kinderen van 0 tot 5 jaar zodat alleenstaande moeders met een laag inkomen hun economische activiteiten kunnen behouden.

Dagverblijf aan een normaal tarief voor moeders met een hoger inkomen of voor tweeverdieners. Hierdoor beogen wij het project op termijn minstens voor een deel zelf bedruipend te maken.

Praktische uitvoering:

  • In het jaar 2018 zal er onderzoek worden gedaan en een actieplan worden opgesteld in samenspraak met de lokale overheden, rekening houdend met de noden, wetten en regels.

DSC00773

Uw steun is belangrijk!

Om dit project te kunnen starten zoekt Kebene veel geld.  We schatten een bedrag van 30.000 euro nodig te hebben om de structuur , werking, infrastructuur, bouw van baby crech, onderzoek en aanwerven lokale medewerkers te kunnen aanwerven.

Momenteel hebben we een bedrag van 9431 euro bij elkaar.

DANK AAN

Opbrengsten Baby Care 2018/2019
Giften & sponsors Bedrag
Scholen actie Rhizo Kortrijk 0
Actie fietsen “Van Bilzen tot de Noordkaap” 0
Noord Zuidraad Opglabbeek 1000 euro
Actie School Mater Salvatoris Kapellen 1540 euro
Gift Body Busniss 250 euro
Actie Piano Concert 260 euro
Gift Vera Huybrechts 200 euro
Gift De Winter Louis 500 euro
Gift Ceulemans Jill 150 euro
Joel Peters 2018 (50 euro x 12) 6000 euro
Acties Torfs 1000 euro
Acties Head Up – Winter BBQ 1043 euro
Acties Kaas en wijnavond 785 euro
Acties Eetfestijn Lennik 2670 euro
Acties Heilige Familie Schoten 0
Actie Head UP Spinningsmarathon 651 euro
Actie Head UP Mosselcentrale 47 euro
Actie Head Up opbrengst smoefelmarkt deel 1 350 euro
Actie Head Up opbrengst smoefelmarkt deel 2 364 euro

 

Wilt u ook ons nieuw project ondersteunen?

Als sponsor draag je bij aan betere leefomstandigheden voor de kinderen en steunt je de gehele gemeenschap. Jouw bijdrage gaat naar onder meer naar structurele projecten in de omgeving van het kind. Je steunt dus heel de leefgemeenschap op lange termijn. Alle hulp, klein of groot, waardoor uw sponsor kind meer kansen krijgt op een beter leven, is welkom. Sponsors staan mee aan de basis van ons project