Nederland

Stichting Kebene Nederland heeft een ANBI-verklaring . Hieronder vind je onze ANBI-gegevens:

Stichting Kebene Nederland

Postadres: ’s Heer Lauwendorp 11

4301 RA Zierikzee

RSIN/fiscaal nr.: 8193.18.073

KvK-nummer: 20140176

Telefoon: +31 6 12630244

Emailadres: info@kebene.com

Bankrekening: NL18 RABO 0144 0665 56

Samenstelling bestuur: Mevr. A.J.Dorst (directeur)

De heer P.L.F. Princen (voorzitter)

Mevr. K.M. Aantjes (secretaris)

De heer J.G. Flikweert (penningmeester)

In ons beleidsplan leest u meer over onze bestuurders en beloningsbeleid.

Doelstelling ANBI: De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de zwakkere hulpbehoevende medemens op het Afrikaanse continent.

Verslagen: