kids

SPONSORTOCHT

Op dinsdag 27 september heeft Kebene zich mogen presenteren in het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen.  De klassen van het lager onderwijs kregen een korte presentatie over Kebene.  Het deed ons vooral deugd hoeveel interesse er werd getoond, zowel door de studenten als de leerkrachten! Zij doen op donderdag een sponsortocht waarbij Kebene is verkozen samen met […]

IMG_4436

NEWS, SEPTEMBER 2016 – VOLUNTEERS

VOLUNTEERS “Asante sana” aan Margo, Carla, Linda, Liza, Inez, Margot, Simon, Dries, Maxime en Matthias  voor hun medewerking en bijdrage afgelopen maand aan het Kebene project. Bezint eer ge begint.  Er zijn diverse redenen waarom mensen aan vrijwilligerswerk doen. Kebene zoekt mensen die met volle overgave zich willen inzetten.  Welke meerwaarde kan gegeven worden aan […]

944A8281p2 kopie

NEWS, SEPTEMBER 2016 – THNX2U

THNX2U – Kebene heeft haar bestaan te danken aan verschillende factoren. Allereerst is er natuurlijk de inzet van het ganse team in KEnia, BElgië en NEderland.  Daarnaast kunnen we rekenen op tal van Kebene liefhebbers die het project een warm hart toedragen.  Aan liefdadigheid doen is één, dit blijven doen is nog iets anders. Het […]

DSC09379

NEWS, SEPTEMBER 2016 – PROJECTS

PROJECTS Workshops. Al maanden vermelden we berichten betreffende onze workshops. Het is haast onmogelijk om nu al een groot resultaat te zien.  Achter de schermen zijn heel wat voorbereidingen aan de gang en worden verschillende mogelijkheden overwogen. Nog niet alle ruimten worden benut. De opzet zal een stelselmatige vormgeving krijgen. Het beleid wordt een combinatie […]

IMG_4725p kopie

NEWS, SEPTEMBER 2016 – SUPPORT & HEALTH

SUPPORT Kebene Support zet zich reeds jaren in voor de gekende ondersteuning aan scholen, uitdelen van voedsel-pakketten, uitgraven van waterputten en tot slot steun aan een beperkt aantal jongeren die kunnen genieten van  opvang, gezondheidszorgen en een studietoelage. Nu ook bieden we voor onze eigen jongvolwassenen de kans om stage te lopen en werkervaring op […]

IMG_5705

INFOAVOND EEN SUCCES!

Op woensdagavond 14/09 werd er een info moment gehouden in Merksem (Bel) gaande Kebene en vriwjilligerswerk. Wat een talrijke opkomst van eventuele toekomstige vrijwilligers voor ons project in Kenia! Hartverwarmend, 1 grote familie!  Bedankt aan alle aanwezigen voor jullie komst en interesse… Werken als vrijwilliger in KEBENE betekent dat je de durf en het lef hebt […]