COVID-19

Updates vanuit Kebene…

Sinds half maart hebben wij besloten om alle leden van de Kebene Familie in Lockdown te plaatsen. Er werd wekelijks een update gegeven en de situatie werd ook met het management en het personeel geëvalueerd. De beslissingen werden genomen om de veiligheid en de gezondheid te waarborgen voor alle kinderen en personeelsleden. De afgelopen weken zagen wij heel wat discipline en inzet in deze moeilijke situatie met weinig beschikbare middelen. Sinds half juni zijn de maatregelen in Kenia gedeeltelijk versoepeld, ook in Kebene hebben we besloten iets meer bewegingsruimte te geven. We blijven uiteraard aandachtig en alert en blijven alles nauwgezet opvolgen.