Health & gezondheid

Contacteer ons … Als sponsor draagt u bij aan betere leefomstandigheden voor de kinderen en steunt u een kind en zijn of haar gemeenschap.
Uw bijdrage gaat naar onder meer structurele projecten in de omgeving van het kind, school en opleidingen, maaltijden, gezondheidszorgen en andere benodigdheden.
U steunt dus heel de leefgemeenschap op lange termijn, waardoor uw sponsor kind meer kansen krijgt op een beter leven. Sponsors zijn de basis van ons project.

De algemene gezondheidszorg in KEBENE is en blijft belangrijk. Om jaarlijks het hoofd te kunnen bieden aan de hiermee gepaard gaande kosten, zoeken we sponsors die maandelijks een zelf te bepalen bedrag willen overmaken dat specifiek kan aangewend worden voor de gezondheidszorgen en de hygiëne van de kinderen. Op die manier kunnen we doktersbezoeken, deeltijdse verpleegster, tandartsbezoeken en alles wat met gezondheid en/of hygiëne te maken heeft, blijven garanderen. Op die manier kunnen onze kinderen in een veilige omgeving opgroeien.

We werken eveneens samen met een lokale huisarts. En zo gaan de kinderen ook jaarlijks naar de tandarts voor een controlebezoek. Verder omvat KEBENE Health alle opvolging gaande van vaccinaties tot algemene gezondsheidszorgen.

We zijn steeds op zoek naar extra budgetten voor onze Health-afdeling, onder andere voor het dekken van onvoorziene medische kosten.

Voor bijkomende info over het Health project kan je terecht bij info@kebene.com

Doe ook een GIFT!


Rekeningnummer VZW Kebene België: IBAN BE78 7795 9305 3586

Bankrekening Stichting Kebene Nederland: NL18 RABO 0144 0665 56


 

944A3082