NEWS, BEGROTING 2017 – KEBENE

BEGROTING 2017

KEBENE CHILDREN HOME is een instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. In het jaar 2017 zal Kebene 10 jaar bestaan, een jong project met veel toekomstvisie. De VZW Kebene België en Stichting Kebene Nederland zijn werkzaam in Kenia en hebben tot doel het oprichten en beheren van allerhande tehuizen in Afrika (wees– en bejaardentehuizen, tehuizen voor verstandelijk gehandicapten en andere). Concreet betekent het dat de organisatie een kleinschalig project runt dat straat– en weeskinderen opvangt in Kenia, Kebene Children’s Home.

Begroting 2017

Uiteenzetting begroting 2017