NEWS, MEI 2018 – KEBENE FAMILY

Algemeen

Gedurende de maand april kon iedereen zich ontspannen tijdens de vakantiemaand. Er werden verschillende activiteiten gehouden om iedereen te vermaken.  De face-lift die de speeltuin onderging, werd goed onthaald door de kleinsten uit Kebene. De grotere jongeren konden zich uitleven op het volley-balveld en aan de ping-pong tafel die onlangs werd geplaatst.

holland

 

De tweede termijn op school zal tot begin augustus duren, ergens midden juni hebben de kinderen nog een tussentijdse vakantieperiode  gedurende een week. Met  de nieuwe kids, die onlangs in Kebene werden opgevangen, gaat het goed, ze voelen zich thuis.

Hip Hip Hip hoera!

In de maand mei hebben we net zoals andere jaren heel wat jarigen: Somba, Emmanuel, Riziki, Margaret, Roselyne, Ibrahim, Farida, Yasir, Dorcas, Jacklyne, Modi,  Kazungu en Elijah. In juni zijn Mbodze, Dorcas, Daudi en Stacy jarig! Meestal zingen de kinderen een liedje bij een jarige of worden de kinderen nat gemaakt, een traditionele manier om een jarige in de kijker te zetten.  Er werden voor alle jarigen lekkere cup cakes gemaakt en iedereen kon het smaken.

Het nieuwe personeel is ondertussen ingewerkt en is goed op elkaar afgesteld.  Vaak gaat er een periode over alvorens een eerste evaluatie kan worden opgemaakt.

Kebene heeft in al die jaren heel wat ervaring kunnen opbouwen en dat maakt dat er beter en sneller kan worden ingespeeld op problematieken en noden ter plaatse. We blijven de kinderen centraal stellen met als doel hen een veilige, gezonde en warme thuis te bieden.

John °//

Kebene Youths

In de eerste jaren was het  een zoektocht naar de beste  structuur en opbouw in het youths project. Belangrijk is om de stap tussen Kebene en een zelfstandig leven na Kebene, vlotter te laten verlopen en de kinderen daarop goed te kunnen voorbereiden. In die overgangsfase, naar hun onaf-hankelijk leven na Kebene, zetten we in op heel wat factoren die hen kunnen helpen in een zelfstandig leven. Met voldoende aandacht naar hun gewoontes, cultuur en religies.  Dit jaar nog zal Desmond ook naar het youths project verhuizen.

Kebene Support

Via Kebene Support doen we meer dan alleen maar tijdelijk opvang van kinderen en maken we het onszelf niet altijd gemakkelijk, toch is er nood aan verdere ondersteuning!

Onze intentie is om de jongeren te reintegreren in de maatschappij of te herenigen met hun familie waar zij een onafhankelijk leven kunnen opbouwen. Dit is afhankelijk van verschil-lende factoren die intern goed worden onderzocht en onderbouwd.  Momenteel genieten heel wat jongeren ondersteuning en gelijkertijd laten we ze steeds meer en meer los.  Eind dit jaar zullen enkele jongeren (Edwin, Ian, Ferdinand, Zabibu en Grace)  de leeftijd van 18 jaar bereiken en overstappen naar het support programma, waarin ze hun actieplan kunnen afwerken.