Kebene Morgen

Het nieuwe Kebene voor morgen…

Een ‘face-lift’, de reorganisatie zal zorgen voor verbetering. Het begint met een visie op kinderopvang waarbij internationale organisaties, lokale overheden en onze eigen ervaringen, kennis en persoonlijke inzichten onze doelen aanvankelijk moeten versterken.  Een andere locatie met een vernieuwde woonvorm, waarbij meer infrastructuur is voor sport en spel, zich kunnen uitleven en vooral het thuisgevoel benadrukken.

Kebene Family

Uiteraard blijven we heel trouw aan de doelstellingen en missie van Kebene. Onze kinderen klaarstomen op een onafhankelijk leven na Kebene is een belangrijke factor om het slagen van hun toekomst meer vorm te geven. Het familiegevoel dat vandaag sterk aanwezig is, zullen we nog meer onderstrepen.  

We komen in de fase van planning en uitvoering. Afhankelijk van de beschikbare middelen zullen we geleidelijk starten met de veranderingen. Eens de overgang naar de nieuwe locatie een feit is, kan ons young mothers project 1.0 en 2.0 plaatsnemen op het huidige Kebene met alle voordelen die daarmee gepaard gaan.

Meer opvangmogelijkheden om deze kwetsbare tieners te beschermen. Om Kebene steeds beter, mooier en efficiënter te maken, hopen we te kunnen rekenen op uw blijvende steun, vertrouwen, inbreng en begrip. Door het goede te behouden, samen met de implementatie van het nieuwe, zijn we ervan overtuigd dat we nog meer het verschil zullen maken. De slaagkansen van onze kinderen zullen op alle vlakken nog meer toenemen.  Dit alles in een veilige omgeving.

Terug naar boven