giving chances

a place to be - a home to stay
a better future

Kebene Family

Kenia, Ukunda – Diani

Kebene Family is een kleinschalig project dat straat- en weeskinderen opvangt in Kenia. Het opvangtehuis is opgestart in 2007 en is  gelegen in de buurt van Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Hier willen we een aantal van de meest hulpbehoevende kinderen een THUIS geven waar zij de nodige liefde en zorg krijgen. Wij willen hen laten opgroeien in een omgeving die uitnodigt om zich te ontwikkelen tot jonge mensen die iets kunnen betekenen voor hun land.

a home to stay

Momenteel vangen wij ruim 135 kinderen op in verschillende projecten. KEBENE voorziet in de basisbehoeften: gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding,  recreatie, e.d.  Het doel is aan de kinderen een goede basis te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij de kans krijgen voor een onafhankelijk leven in de toekomst.


Sinds de oprichting kent KEBENE een grote dynamiek en ontwikkeling. De eerste vijf jaar concentreerden we ons voornamelijk op onze centrale taken: het weeshuis en de directe programma’s ervan. De vijf jaar die erop volgden groeide Kebene uit tot een goed draaiend kindertehuis en konden we ons richten op bijkomende programma’s in en rond het weeshuis om zowel de werking te verbreden als opportuniteiten te scheppen voor kinderen, jongvolwassenen en uitstromende jongeren. Dit heeft geleid tot nieuwe projecten. Deze projecten werden getoetst ten aanzien van de kernwaarden van KEBENE: een duurzame toekomst, zowel voor KEBENE FAMILY als voor haar uitstromende jongeren. Het heeft ons geleid tot nieuwe inzichten.