Kebene vzw & stichting

De VZW en STICHTING in België en Nederland, zorgt voor een goede opvolging op afstand, alsook ter plaatse in Kenia, zorgen voor het administratief beheer van het project, maar ook voor fondsenwerving, organiseren van evenementen, … Het bestaat uit tal van vrijwilligers, die zich elke dag met een groot hart inzetten voor KEBENE.

We can do no great things, only small things with great love” – Mother Teresa

Dagelijkse Leiding: Pasci Princen

VZW Kebene België

  1. Bestuurder: Pasci Princen
  2. Voorzitter: Koen Heyrman
  3. Secretaris: Jo Janssen
  4. Penningmeester: Robin De Palmenaer

Stichting Kebene Nederland

  1. Bestuurder: Pasci Princen
  2. Voorzitter: Eric Van der Putten
  3. Secretaris: Jo Janssen
  4. Penningmeester: Pasci Princen