BENE Team

Het team in België en Nederland, dat voor een goede opvolging op afstand zorgt, alsook ter plaatse in Kenia, zorgen voor het administratief beheer van het project, maar ook voor fondsenwerving, organiseren van evenementen, …

We can do no great things, only small things with great love” – Mother Teresa

Kebene werd opgericht in 2007 om deze kinderen een plek te geven waar ze kind kunnen zijn, een warm gezinsverband mogen voelen, naar school kunnen gaan en al de basisbehoeften die zij nodig hebben te kunnen bieden. Op die manier hebben beiden de basis gelegd om samen iets te kunnen betekenen! 

Het ganse BENE team bestaat uit tal van vrijwilligers, die zich elke dag met een groot hart inzetten voor KEBENE.

Dagelijkse Leiding: Pasci Princen

VZW Kebene België

  1. Bestuurder: Pasci Princen
  2. Voorzitter: Koen Heyrman
  3. Secretaris: Johan Janssen
  4. Penningmeester: Jill Van der Perre

Stichting Kebene Nederland

  1. Bestuurder: Pasci Princen
  2. Voorzitter: Linda Baudoin
  3. Secretaris: Johan Janssen
  4. Penningmeester: Pasci Princen

Effectieve leden:

  • Begeleiden evenementen, presentaties & fondsenwerving, Vrijwilligersbegeleiding, ondersteuning infoavonden, adviezen, programmatie, communicatie, ect

Koen Heyrman, Nathalie Simonis, An Lavato,  Robin De Palmenaer, Eric Van der Putten, Wiljanne Blijleven

Ambassadeurs / Advisseurs

Team Head Up, Christel Cop, Dominique Verbeeck, Sylvie Van Buyten, Alain Pardon, Ria Nagels, Marijke Steenbrugge, Joel Peters