BENE Team

Het team in België en Nederland, dat voor een goede opvolging op afstand zorgt, alsook ter plaatse in Kenia, zorgen voor het administratief beheer van het project, maar ook voor fondsenwerving, organiseren van evenementen, …

We can do no great things, only small things with great love” – Mother Teresa

Kebene werd opgericht in 2007 door de Zeeuwse Arianne Dorst uit Nederland en de Antwerpenaar Pasci Princen uit België.   Elkaar ontmoet als vrijwilligers in een weeshuis in 2006, in het noorden van Mombasa. Beiden gedreven om kinderen uit hun armoedige bestaan te helpen. Om deze kinderen een plek te geven waar ze kind kunnen zijn, een warm gezinsverband mogen voelen, naar school kunnen gaan en al de basisbehoeften die zij nodig hebben te kunnen bieden. Op die manier hebben beiden de basis gelegd om samen iets te kunnen betekenen! In december 2018 is Arianne gestopt als bestuurder van de stichting en leidinggevende in Kenia.

Het ganse BENE team bestaat uit tal van vrijwilligers, die zich elke dag met een groot hart inzetten voor KEBENE.

Dagelijkse Leiding: Pasci Princen

VZW Kebene België

  1. Bestuurder: Pasci Princen
  2. Voorzitter: Linda Baudoin
  3. Secretaris: Johan Janssen
  4. Penningmeester: Jill Van der Perre

Stichting Kebene Nederland

  1. Bestuurder: Pasci Princen
  2. Voorzitter: Linda de Vlieger
  3. Secretaris: Johan Janssen
  4. Penningmeester: Jan Flikweert

Effectieve leden:

  • Begeleiden evenementen, presentaties & fondsenwerving, Vrijwilligersbegeleiding,ondersteuning Infoavonden, adviezen, programmatie, communicatie, ect

Koen Heyrman, Nathalie Smonis, An Lavato, Christel Cop, Robin De Palmenaer, Martine Gabriels, Hans Jaspers.