Fondsenwerving

Waarom zou je aan fondsenwerving doen?

Kebene is een lokaal project, dat volledig afhankelijk is van giften en donaties. Elke bijdrage, klein of groot, wordt goed besteed. De bijdragen van fondsenwerving gaan onder meer naar structurele projecten in de omgeving van het kind, school en opleidingen, maaltijden, gezondheidszorg en andere benodigdheden. Met de opbrengst van uw fondsenwerving steunt u de hele gemeenschap op lange termijn, hierdoor krijgen de kinderen meer kansen op een beter leven. Fondsenwerving & sponsors zijn de basis van het project. 

Je gaat binnenkort naar Kebene op inleefreis of als buitenlandse stage? Ook hier is fondsenwerving heel belangrijk. Je kan ter plaatsen mee kijken voor wat het opgehaalde bedrag kan dienen. Wat zijn de noden op het moment? Wat wil ik graag bereiken? Dit natuurlijk steeds in samenspraak met Pasci (oprichter van het project) en Sarah (manager ter plaatse).

Belangrijke nota: In België wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.

Rekeningnummer: VZW Kebene België: IBAN: BE78 7795 9305 3586

Rekeningnumer stichting Kebene Nederland: NL18 RABO 0144 0665 56

Hoe kan je aan fondsenwerving doen? Geldactiviteiten organiseren…

Om geld in te zamelen voor Kebene kan je een evenement (bv. Eetavond, bingo, tombela, fuif, quiz,..) of activiteit (bv koekjesverkoop) op poten zetten. Hierbij zijn een doordracht plan en een goede voorbereiding essentieel.

 • Begin op tijd: Een actie opzetten om geld in te zamelen vraagt meer tijd dan je denkt.
 • Begroting: Plaats de mogelijke inkomsten en uitgaven naast elkaar. Kijk goed na of je idee haalbaar is en of je zéker uit de kosten zal geraken. Vraag een korting bij de drukker of vraag om je actie te sponsoren met gratis flyers, verkoop artikelen die je ergens gratis/goedkoop op de kop tikt, vraag een DJ om gratis te draaien voor het goede doel, … Gebruik je creativiteit!
 • Kies een goede datum: ga na of er nog niet teveel te doen is in de nabije omgeving op die geplande dag.
 • Informeer je: zijn er bepaalde voorwaarden waaraan je moet voldoen? Heb je toelating nodig van de stad/gemeente? Heb je een bijkomende verzekering nodig?
 • Promotie: Bedenk hoe je je activiteit bekend wil maken. Maak tijdig posters-flyers. Of maak gebruik van je sociale media. Vraag aan je leerkrachten of je medestudenten mag aanspreken via mail,.. Haal alles uit de kast om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Sponsoring van je evenement:

Om de kosten van je actie te drukken en te zorgen dat je opbrengst hoger zal liggen, kan je sponsors aanspreken. Vraag de uitbater van de zaal voor een prijsje, vraag korting bij de drukker, spreek bevriende DJ’s aan, Zet broers/zussen mee aan het werk,…

Om sponsors over de streep te trekken, ben je best goed voorbereid. Een sponsordossier opstellen is dan ook geen slecht idee. Het dossier bevat best een voorstelling van Kebene en jouw project, een voorstelling van de activiteit die je wil organiseren, voorstellen van sponsormanieren en mogelijke return (vb. uithangen van posters op event, sponsornaam vermelden in een advertentie).

Je kan ook proberen om Kebene rechtstreeks te laten sponsoren. Om Kebene financieel te steunen kan je bijvoorbeeld een beroep doen op:

 1. Familie, vrienden, kennissen, … die graag een bijdrage willen doen.
 2. Bedrijven waar je zelf een link mee hebt (eigen bedrijf, familie, vrienden, …). Gebruik je sociale netwerk!
 3. Bedrijven/organisaties/ … die zich in het project kunnen herkennen of er enige affiniteit mee hebben (bijvoorbeeld ziekenhuizen voor bevallingskits, scholen voor de ondersteuning van educatief materiaal …).
 4. Service-clubs in je omgeving. Dergelijke clubs ondersteunen goede doelen. Voorbeelden zijn  Rotary, Lions, Kiwanis, …. Vaak kan je de serviceclubs in jouw gemeente/stad terugvinden op de website van de gemeente/stad.
 5. Ook jouw gemeente/stad deelt vaak sponsoring uit. Informeer hier zeker voor. Dit bedrag gaat vaak over 500-800 euro dat je krijgt van de gemeente voor een zuidwerking.

Giften

Indien je gesponsord wordt door familie, bedrijven, vrienden,…en ze hiervoor geen tegenprestatie krijgen, gaat het om een gift aan Kebene. Hiervoor komen ze in aanmerking voor een fiscaal attest.

Belangrijk is dat ze het bedrag overschijven op het rekeningnummer van Kebene met vermelding van hun rijksregisternummer.

Rekeningnummer: VZW Kebene België : IBAN: BE78 7795 9305 3586

Mogelijkheden en voorbeelden van acties:

 • Wafelverkoop : www.wafeltjes.be
  • Koekjesverkoop
  • Zelfgemaakte kaartjes
  • Juwelen
  • Sleutelhangers
  • Zelfgemaakte tassen
  • Pannenkoekenslag
 • Carwash
  • Fuif
  • Sponsorloop
  • Tombola
  • Spaghetti avond
  • Quiz

De bovenstaande tips en tricks over het werven van fondsen zouden je al een grote stap vooruit moeten helpen. Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen!

Contactgegevens