Giften en Donaties

STEUN EN GEEF

Aan welk goed doel wil jij geld geven? Voor veel mensen is het een dilemma. Er zijn bijzonder veel opties en het is onmogelijk om elk goed goed doel te steunen.

Als je geld geeft aan een goed doel of een hulpverlenende organisatie, wil je natuurlijk dat je geld goed besteed wordt. Kebene is al ruim tien jaar voor financiële transparantie en besteed giften en donaties op een duurzame manier!

In België wanneer u op jaarbasis 40 euro of meer schenkt, dan hebt u recht op een fiscaal attest voor het totale bedrag van uw giften. Kebene Belgiëverstuurt de attesten automatisch in de maand maart in het jaar na uw gift. Giften komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% van het geschonken bedrag.


Rekeningnummer VZW Kebene België: IBAN BE78 7795 9305 3586

Bankrekening Stichting Kebene Nederland: NL18 RABO 0144 0665 56


Contacteer ons … Als sponsor draagt u bij aan betere leefomstandigheden voor de kinderen en steunt u een kind en zijn of haar gemeenschap.
Uw bijdrage gaat naar onder meer structurele projecten in de omgeving van het kind, school en opleidingen, maaltijden, gezondheidszorgen en andere benodigdheden.
U steunt dus heel de leefgemeenschap op lange termijn, waardoor uw sponsorkind meer kansen krijgt op een beter leven. Sponsors zijn de basis van ons project.