Young Mothers Project


De jonge moeders zijn minderjarig.  Kebene wil net hen HOOP geven!  We zorgen voor de nodige ondersteuning, waarden en zelfvertrouwen, een eerste stap om kind en moeder samen te houden en beiden te laten ontwikkelen om een zelfstandig en beter leven te kunnen leiden met oog op een gezonde toekomst en kansen. Een project van maximaal 3 jaar om hen weer op het juiste pad te plaatsen om hen dan hun eigen weg te laten gaan. We werken nauw samen met de kinderbescherming en andere bevoegde overheidsinstellingen.  Belangrijk om de komende maanden te kijken waar en hoe we nog meer doeltreffend kunnen zijn.


Corona maakt van schoolmeisjes jonge tienermama’s

Nu de scholen dicht zijn, worden jongens weer krijgers en meisjes weer moeders.  In Kenia zijn tot nu toe ruim 40.000 coronabesmettingen vastgesteld en 731 doden. Mede vanwege het zwakke gezondheidsstelsel heeft het land, net als meer Afrikaanse landen, vanaf het begin strenge coronamaatregelen genomen.  De coronacrisis leidt tot een scholencrisis die geldt voor heel Kenia. Ook in beter ontwikkelde streken lokt voor leerlingen de vrijheid, profiteren moeders van een extra huishulp en vaders van een extra arbeidskracht.

Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen kinderen niet naar school. Ondertussen dreigt er een ramp voor hun ontwikkeling en bescherming. Als gevolg van Covid-19 lopen zij extra risico op uithuwelijking. Dit is bovenop de reeds gedwongen kind-huwelijken die er jaarlijks plaatsvinden. De cijfers zijn onrustwekkend.  In 2019 starte Kebene een bijkomend project omdat de nood toen al hoog bleek te zijn dat verschillende meisjes afgestoten werden door ongewild, vaak op brutale manier zwanger werden gemaakt.  We krijgen steeds vaker de vraag vanuit de overheidsinstanties om meisjes te beschermen en op te vangen, onze capaciteit vandaag laat het helaas niet toe maar we werken aan een plan om snel in te kunnen grijpen en meer jonge tienermeisjes op te kunnen vangen.

Een uitbreiding van dit project staat gepland, onderzoek word gedaan en de zoektocht naar bijkomende grond om de doorstroom van de jonge moeders te kunnen realiseren, dat maakt meer ruimte om nieuwe jonge meisjes op te vangen en te begeleiden. 

Hobby & workshops

Kebene Young Mothers Project 2.0