Steun Fonds Metrine

Metrine is een van de vele kinderen die in Kebene in Kebene werd opgevangen. Exact 15 jaar geleden kwam Kebene ten Huize Kebene (13/03/2009). Metrine is een totale wees nadat haar ouders stierven en haar achterlieten onder de hoede van hun grootmoeder. Vanwege de harde druk en het gebrek aan emotionele steun die ze onderging. Haar oom verwees de zaak naar het Child Depratement en werd ze opgenomen in Kebene. Vandaag is Metrine 25 jaar en volgt ze studies aan de universiteit in Nairobi. Een vrolijke meid, sociaal en behulpzaam die aan het begin van haar carriere staat.

Maandagavond (11/03) werd Metrine het slachtoffer van een verkeersongeval, een blijvende zenuwschade is haar leven drastisch veranderd en zal ze continu assistentie nodig hebben (begeleid wonen). Vandaag is ze nog aan het revalideren in het National Spinal Injury Referral Hospital van Nairobi.“In een rolstoel belanden betekent niet het einde van mijn leven maar een start van een nieuw leven, een ander leven”. Metrine beseft heel goed dat zij het in het leven niet gemakkelijk zal hebben.


Update 06/07/2024

Coming soon…

Update 05/06/2024

Ondertussen is Metrine nog vollop aan het revalideren. Ze is opgenomen in NATIONAL SPINAL INJURY REFERRAL HOSPITAL waar ze dagelijks therapie krijgt. Tot vandaag heeft ze geen gevoel in haar benen en is blijvende verlamming steeds reëler. Kebene en Kenya Support zullen Metrine blijven steunen om ervoor te zorgen dat haar toekomst op een comfortabele manier verder gezet kan worden. Momenteel bekijken we de verschillende opties om haar op korte termijn ten Huize Kebene op te vangen. Zij zal dan voldoende afleiding hebben en steeds iemand ter beschikking om haar te ondersteunen. Ook op medisch vlak bekijken we de verschillende opties. Via het noodfonds hopen wij voldoende middelen ter beschikking te krijgen om die zorgen te kunnen dragen en een jonge meid weer hoop te kunnen geven. Een lange revalidatie is nodig om haar weer meer zelfstandig te maken.


Update 01/06/2024

Familie is belangrijk. Hoewel Metrine wees is en enkel maar verre familie heeft, beseffen we dat onze inbreng noodzakelijk is. Het is mooi om te ervaren dat Kebene kinderen meeleven en indien de mogelijkheden er zijn hun grote zus gaan bezoeken. We moedigen dit hard aan om haar op die manier weer moed en kracht te geven.

Update 16/04/24

APPRECIATION FROM METRINE FAMILY.

We the family of Metrine Achieng Odeny would sincerely wish to thanks Metrine’s sponsor (Kebene Family) and the coordinator of this process Mr Patroba, for the personal sacrifice you rendered her be it financially, morally or spiritually to make sure she resumes her normalcy, after involving in a fatal accident at Narok on 11th March, 2024 in which two people perished.

Metrine is the onlyborn to the Late Tobias Odeny and the late Millicent Odeny, we always have hope in her since she’s the only symbol for the continuity for that family. You’re coming onboard has rejuvenated a new hope in Metrine’s life that we never thought of, indeed you stood firm with us at the time of need and when your services are mostly needed.

My dear people, the operation was done successfully and now we are in healing process which is a long journey to go. I am appealing that you continue standing with us when call arises & where possible.

Otherwise, we thank you (KEBENE FAMILY) for paying Metrine’s hospital bill. We the family couldn’t manage to settle the bill due to financial background.

May God bless you, keep you safe and takes you to higher levels. The book of Jeremiah 29:11 has summarized it;  For I know the plans I have for you,” declares the Lord, “plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen Amen.

Warm regards, Gilbert Boke – Metrine family.

Update 04/04/2024

Ondertussen is Metrine aan het revalideren. Momenteel heeft ze nog geen beweging in de benen. De operatie is geslaagd. Het zal nog vele weken, zelf maanden duren om te revalideren.

Update 23/03/2024

Het is dan ook bemoedigend dat de eerste generatie kinderen uit Kebene meeleeft. Vandaag bezochten Puity, Elizabeth en Mwanamisi onze Metrine in het ziekenhuid. Het is een zegen voor haar om te weten dat ze niet alleen is. Ze is goed getransporteerd naar een ziekenhuis dat bereid was om de operatie uit te voeren, een grote stap vooruit.

Update 22/03/2024

Ondertussen werden er veel connecties aangesproken en onderhandeld en werd Metrine gisteren overgebracht naar het Metropolitan Hospital. Eigenlijk in een te laat stadium. Een operatie was noodzakelijk om de kansen op herstel te vergroten en verlamming te voorkomen. De aanhoudende stakingen in combinatie met de hoge kosten van AghaKan (3 miljoen ksh voor toegang) maakten dit onmogelijk.

Update 19/03/2024

Heel wat fondsen zijn nodig om Metrine de nodige zorgen en een spoedige operatie te laten starten. In de bijgevoegde brief kan u alvast een update lezen van de huidige toestand. 3 passagiers zijn overleden, Metrine nog maar 24 jaar en ‘kind van Kebene’ heeft dringend hulp nodig. Uiteraard is de steun vrijblijvend al hopen we dat er vele mensen een gulle gift zullen doen en hun connecties aanspreken zodat we Metrine haar huidige situatie kunnen verbeteren en een kans op een toekomst kunnen bieden. Alvast veel dank…

Update 14/03/2024

Metrine was slachtoffer van een zwaar auto-ongeval maandagavond (11/03). Zij vertoont een lumbaal fraktuurtrauma met verlammingverschijnselen van de onderste ledematen, teneinde zo spoedig mogelijk een eventuele neurochirurgische ingreep uit te voeren moet zij zo snel mogelijk naar een gespecialiseerd privaat ziekenhuis overgebracht worden om indien nog mogelijk een rescue operatie uit te voeren. Deze transfer en verdere behandeling zal natuurlijk een prijskaartje vergen maar samen kunnen wij toch proberen voor de toekomst van Metrine onze uiterste best te doen.

Noodhulp-Steun-MetrineDownloaden

De organisatie van Kebene en Kenya Support kunnen samen haar een steun geven, financieel en moreel. SAMEN STERK! Steun en doe een specifieke gift om haar mee door deze moeilijke periode te loodsen. Veel waardering voor elke vorm van steun! (Mededeling: ‘Metrine’)

VZW Kebene België: IBAN BE78 7795 9305 3586 – Stichting Kebene Nederland: NL18 RABO 0144 0665 56