Missie, Visie & Aanpak

Kennedy °07/07/1997

MISSIE

“Wij streven ernaar om voor ons deze, door de Keniaanse Overheid toegewezen, kans-arme kinderen een liefdevolle en goede opvang te bieden, hen een duurzame opvoeding en opleiding te geven en hen bij volwassenheid te begeleiden in de integratie in de Keniaanse maatschappij, zodat zij vanaf dan autonoom en ondernemend hun eigen kansen waar kunnen maken in Kenia.”

Liefdevol, kosmopolitisch, maar met respect voor de Keniaanse cultuur, normen en eenieders eigen religie!

“Elke uitgave wordt afgewogen ten opzichte van zijn rendement in functie van ons beleidsplan en budget:
– Concreet en praktisch
– Directe en duurzame resultaten”

038


VISIE

Kebene is ervan overtuigd dat zij ondanks hun kosmopolitische aanpak toch zoveel mogelijk moeten blijven streven naar een Keniaans opvangtehuis voor Keniaanse kinderen met als doel hen een succesvol leven in de Keniaanse maatschappij volgens Keniaanse normen te geven. Liefde, respect en dankbaarheid voor elkaar zijn daarom kernbegrippen binnen het geheel. Religie is erg belangrijk voor Kenianen, de kinderen zijn dan ook sterk met hun geloof bezig. Vaak is dit hun enige houvast in de harde omgeving van waaruit zij komen. Zij staan open voor eenieders geloofsovertuiging maar vragen respect te hebben voor de religieuze houvast die zij hun kinderen bieden zodat zij niet in verwarring geraken. Zij zijn nog te jong en hebben vaak nog te weinig opleiding om andere inzichten te kunnen begrijpen. Het opvangtehuis werd opgericht in Keniaanse stijl en volgens ‘goede’ Keniaanse normen om de kinderen, ondanks onze westerse ondersteuning toch zoveel mogelijk op te voeden in lijn met wat zij later als normen zullen mogen verwachten in hun dagdagelijkse leven. Om geen autodidactische te hoge verwachtingspatronen te wekken of in te druisen tegen hun cultuurnormen door gebruik van bepaalde westerse luxeproducten in hun aanwezigheid, worden bezoekers en vrijwilligers bepaalde beperkingen opgelegd en is hun verblijfsaccommodatie losgekoppeld van het opvangtehuis.

040


AANPAK

Om een optimaal en duurzaam rendement te genereren uit de fondsen en medewerking die aan ons verleend worden, beogen we om met een kleine, vlakke organisatie te werken waarbij elkeen direct betrokken is met de kinderen. Hierdoor worden de overheadkosten tot een minimum beperkt. Samenwerking met lokale bevolking of partijen; balans tussen idealisme en realisme.

Lokale werking en sociale integratie

Om een goede integratie en sociale banden te hebben en te behouden met de directe omgeving, wordt de directe zorg, opvoeding en opleiding van de kinderen, alsook het onderhoud van de infrastructuur gedaan door Keniaanse werknemers of contractanten, afkomstig uit de onmiddellijke omgeving. Het vrijwilligerswerk beperkt zich tot een bijkomende ondersteuning van de lokale werking zodat het kwaliteitsniveau stijgt, zowel wat de zorg, opleiding als de uitbouw van verdere infrastructuur betreft. In Kebene staat er dagelijks een team van lokale medewerkers klaar dat de kinderen opvangt, begeleidt en de nodige liefde en warmte geeft. De kinderen gaan naar verschillende lokale private scholen waardoor dat zij een goede binding houden met de lokale omgeving. Kebene neemt geregeld deel aan lokale evenementen, sport-wedstrijden ed. voor hun sociale contacten op diverse vlakken. Naast impact voor het welzijn van de aan ons toegewezen kinderen, beogen zij ook via de aanverwante activiteiten duurzame impact te genereren voor de directe omgeving. Dit doen ze door hun infrastructuur te laten bouwen door lokale vakmensen wat de werkgelegenheid ten goede komt.

Khadijah °13/08/1996