Structuur

Kebene kent zowel in België als Nederland een team van vrijwilligers en adviseurs. Beide organisaties zijn erkend. In Belgie valt deze onder een VZW (ondernemingsnummer 0897.314.930), die fiscaal attesten kan uitschrijven. In Nederland heeft men een Stichting (KvK-nummer: 20140176) met ANBI status.

In Kenia werken we met een team van lokale personeelsleden. De Kebene TRUST heeft een erkenningsnummer. (CSNO000850).


Kebene heeft een organisatiestructuur waarin taken binnen onze organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand worden gebracht.

Het heeft te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de teamleden, geadvisseerd en met de nodige portie ervaring die gericht is op Kenia mbt. tot de wetgevingen, tradities, gewoonten & religies.