Edu Care

*Nieuwe concept, nieuwe uitdagingen.

Na bijna twee jaar onderzoek, starten we in 2024 met onze ‘eigen’ Kebene trainingcentrum. Kebene Edu Care.

Education is the key to success!

(Voorziene startdata: september 2024). Ruim twee jaar werd er intens onderzoek gedaan ism Rotary Genk, Rotary Nairobi North en Keniaanse overheidsinstanties om onze kinderen meer skills en ervaring bij te brengen. Ondertussen zijn er voldoende lokale partners en insitanties bereid gevonden om goede opleidingen en trainingen te voorzien aan onze kwetsbare kinderen, gericht om hun slaagkansen te vergroten, hun talenten of vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit initiatief zorgt ervoor dat wij kunnen inspelen op de noden en kansen kunnen geven om sneller ingezet te kunnen worden op de arbeidsmarkt en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Project Focus Ontwikkeling van de gemeenschap: ‘beroepsopleidingscentrum’

De jonge tienermama’s moeten de zorgen dragen over hun pasgeboren baby.  Daarom wil Kebene een eigen opleidingscenter opstarten waarin we de nadruk kunnen leggen op volgende elementen:

-Bijwerken en bijlessen om achterstand op te halen voor onze straat en weeskinderen

-Praktische opleidingen organiseren voor de jonge tienermeisjes (computerlessen IT, toerisme skills,  voorlichting, naaiatelier, Algemene vorming en weerbaarheid, Budgetbeheer en financieel management, Engelse lessen, ect)

-Opleidingen en stages voorzien om de jong volwassenen in te zetten op de arbeidsmarkt

-Inzet op vaardigheden die toetsbaar zijn aan de lokale noden en die niet aan bod komen in de basis en secundaire scholen.  Bovendien zijn de scholen vaak te duur en de afstanden te groot om deze investeringen vol te houden.

-’Teach the teachers’

Kwalitatief erkende docenten zullen onze jongvolwassenen ‘leren’ om zelf een onze kinderen in een verdere fase te kunnen begeleiden en een educatief programma te kunnen aanreiken.

’DUA leren & werkleren’

Een alternatief voor wie graag leert in de praktijk. Twee maanden een theoretische opleiding die dan getoetst zal worden op de werkplek van een van onze partner organisaties. Een combinatie van een algemene vorming en beroepsgerichte vorming waarvan deze lessen zijn afgestemd op wat je leert op je werkplek. Dit geeft mogelijkheden om sneller op de arbeidsmarkt te kunnen worden aangeworden of bij een van onze partners in dienst te kunnen treden.

-Traject en stage begeleiding

Via persoonlijke opvolging worden er goede contacten onderhouden tussen de student en de arbeidsmarkt met onze partners.

-Giving Chances

Omdat onderwijs voor elk kind een recht moet zijn. In het concept Edu Care zijn de werkervaring, persoonlijke begeleiding en ondersteuning, mentaal welzijn, ontvan-gen van een erkend certificaat en de verschillende skills die zij toegevoegd krijgen een meerwaarde en onze sterke troeven. Dit maakt een verschil en heeft impact op de slaagkansen en hun omgeving en op de arbeidsmarkt.


Doelstelling

Een opleidingscentrum waar kinderen zich op een veilige manier verder kunnen ontplooien, waar er tevens plaats is om hun talenten en huidige kennis verder te ontwikkelen in een kindvriendelijke sfeer en met individuele begeleiding.

Het opleidingscentrum voorziet in de nodige educatieve materialen, erkende opvoedkundige en begeleiders en leerkrachten. Omdat de basis educatie zo belangrijk is om impact te hebben op hun eigen levenstandaard en dat van hun kinderen, is dit project nodig, in de regio bestaat er geen systeem voor kwetsbare kinderen verder te begeleiden of te ondersteunen.  In het opleidingscentrum zal geen verschil gemaakt worden in religie, afkomst of cultuur.     

a.De kinderen en jonge tienermeisjes een volledige opleiding laten afronden waarbij hun skills, kennis en  basiseducatie beter gevormd kunnen worden, wat veel meer kans geeft om zich op de arbeidsmarkt te kunnen profileren. Daarnaast hen extra lessen Engels, rekenen en taalvaardigheid als basis meegeven.

b.Door deze vorming meisjes zelfstandiger te maken om voor zichzelf op te komen, daarnaast ook een eigen inkomsten te kunnen creëren voor hun levensonderhoud en noden. Algemene vorming en kennis doorgeven op gebied van seksualiteit, voorlichting en familie planning.

c.Korte opleidingen specifiek met de nadruk om snel ingezet te  kunnen worden en waarbij zij de basistechnieken leren om zelfstandig te zijn. Het openen van een bankaccount, schrijven van een sollicitatiebrief, financieel budgetbeheer en andere elementen om hun weerbaarheid te verruimen zullen toegepast worden. Met de focus op de lokale omgeving, mogelijkheden en noden.

d.Een aanvaardbaar tijdschema waarbij de kinderen voldoende tijd hebben voor de zorgen om hun pasgeboren baby.  Begrip voor hun situatie en een individuele aanpak mogelijk maken.

e.Partners uit de omgeving die leercontracten aanvaarden om deze kinderen ervaringen te geven in de praktijk met mogelijkheden tot aanwerving.


Doelgroep

De doelgroep is om in eerste instantie  de jonge tienermeisjes kansen te geven om deze opleidingen te kunnen genieten, daarnaast kan Kebene gebruik maken om ook de door ons toegewezen straat-,  weeskinderen en onze jongvolwassenen tijdens vakantieperiode in te zetten in bepaalde opleidingen zodat zij meer vaardigheden kunnen leren die afgetoetst kunnen worden in de maatschappij.  

Kebene Family

Young Mothers Project;

Young teenage mothers: minimum number of 20

from the ages of 15 years: 20students

Youths & Adults projects:

(youths) between the ages of 15 and 18 years (7 boys and 11 girls)

(Adults) +18 years (7 boys and 4 girls)

Zelf voorzienend

Kebene plant een marketingcampagne om jongeren uit de regio aan te spreken die deze extra korte cursussen en praktijkervaringen tegen een basisprijs kunnen volgen, zodat dit voor iedereen aanvaardbaar is en de klassen voldoende leerlingen hebben om de kosten te dekken. Diverse lokale partners gaan zich inzetten om studenten te sponsoren voor het volgen van een opleiding met kans op een stage met eventuele verdere contractuele verplichtingen op de arbeidsmarkt.


Klaslokaal 1- Concept: Arbeidsmarkt

Klaslokaal 2- Concept: Talent Ontwikkeling

Klaslokaal 3- Concept: Welzijn Holistishe visie

Klaslokaal 4- Concept: Workshops & Handwerk


In samenwerking en mogelijk gemaakt door met Child Departement, Keniaanse authoriteiten, Parlement ‘Family affaires’, Fatuma Mosito Parlementair, Rotary Genk, Rotary Nairobi North, .Diani Soccer Academy, Fatuma Mosito Parlementair en al de volgende partners: