Morgen & Toekomst

MORGEN

“Kleine stappen met goede resultaten” – Kleinschalig blijven met grote betrokkenheid.

 

Het Kebene project blijft voorstander van kleinschaligheid met grote betrokkenheid en integratie in de Kenyaanse maatschappij.

De werking van het geheel werd kritisch herbekeken. Een aantal doelstellingen werden vooropgesteld om het project in de komende beleidsperiode nog beter te integreren in de problematiek van kinderen in nood en verder te stroomlijnen, voornamelijk in de zin van onze kernactiviteiten en een duurzame toekomst, zowel voor de uitstromende jongvolwassenen als het autonoom voortbestaan van het project zelf via een grotere zelfredzaamheid.


TOEKOMST

 

Stacy °23/06/2010

De huidige structuur en werking loopt in goede banen. Getuige hiervan is niet alleen het attest dat Kebene op 3 september 2018 van het Departement of Children’s Services mocht ontvangen (zie bijlage 1.), maar heel zeker ook de positieve feedback die we van vrijwilligers en bezoekende sponsors het afgelopen jaar ontvingen. We willen echter heel zeker niet op onze lauweren rusten en blijven verder optimaliseren in functie van het wel en wee van onze kinderen.Om dit in goede banen te houden zullen we ernaar streven om permanent controle ter plaatse te hebben door een goede planning. Hierbij beogen we om zoveel mogelijk steeds een lid van het bestuur of een effectief lid aanwezig te hebben ter begeleiding van het personeel en de kinderen. Dit door een goede aangepaste jaarplanning en delegatie van taken en verantwoordelijkheden tussen deze leden.

Verder willen we bijkomende opleidingen en cursussen voordragen en werken naar een betere werking met oog op zelfvoorziening op lange termijn, o.a. door de algemene administratie te professionaliseren, het management verder op te leiden om taken en verantwoordelijkheden van het bestuur te kunnen overnemen (administratieprogramma, advocaatbezoeken, registraties,…).

De infrastructuur van het Kebene Children’s Home aanpassen en herinrichten volgens de noden van haar bewoners. Grotere kinderen (>+15 jaar) stromen door naar het Kebene Youths Project waardoor er plaats vrijkomt voor nieuwe kleintjes. In overleg met het “Child Department” worden bijkomende behoeftige peuters opgevangen. Kinderen groeien op waardoor we systematisch de indeling van onze beschikbare ruimten dienen aan te passen volgens de noden per leeftijdscategorie. In 2018 wordt het aantal kleine kinderen uitgebreid. Hiervoor werden de accommodaties voor de kleine kinderen uitgebreid. Naarmate zij opgroeien zullen we ook de accommodaties voor de grotere kinderen (10-15 jaar) optimaliseren zodat elkeen kan genieten van aangepaste accommodatie.

Het Kebene Children’s Home uitbreiden om noodlijdende, minderjarige moeders met baby op te vangen via de uitbouw van een BABY CARE PROJECT.