Morgen & Toekomst

KEBENE MORGEN

Drie jaar geleden kondigde Kenia een lange termijnactieplan aan om een ​​einde te maken aan de institutionalisering van kinderen. Het plaatste ook een moratorium op de registratie van instellingen. Dit was gebaseerd op de alternatieve richtlijnen voor zorg die in 2014 werden geïntroduceerd.

Een wereldwijde trend

Kenia is niet alleen in de hervorming van haar zorgstelsels voor kinderen. Landen over de hele wereld – en het continent – ontmantelen institutionele zorg en wijden middelen toe aan gezinsondersteuning en aan het versterken van gezin gebaseerde alternatieve zorg. Deze omvatten verwantschap en pleegzorg. Daarom bereidt ook Kebene zich voor om deze elementen in haar beleid te integreren, met behoud van haar eigen entiteiten, doelstellingen, visie en missie. Hoe we dit beogen te doen, wordt hieronder in grote lijnen weergegeven. De kinderen die momenteel in Kebene worden opgevangen, hebben verschillende leeftijden en komen uit heel verschillende gezinssituaties. We zullen voor elk kind en zijn gezin een individueel analyse- en re-integratietraject uitwerken.

Samenvattend komen we tot de volgende 2 belangrijke pijlers voor reorganisatie:

·Re-integratie van het kind in zijn gezin zonder het welzijn van het kind in gevaar te brengen.

·In afwachting van de gezinshereniging, opvang op basis van “gezinszorg”.

Al onze kinderen komen per definitie uit gezinnen die om verschillende redenen niet goed voor hun kind kunnen zorgen. Om het welzijn van het kind niet in gevaar te brengen, kan geen van hen naar hun gezin of familie teruggestuurd worden zonder de specifieke situatie eerst te corrigeren.

We kunnen de redenen van opvang als volgt categoriseren en in deze zin programma’s bepalen om de situaties te corrigeren:

·Armoede – het kind kan worden teruggestuurd naar het gezin zodra er een economisch ondersteuningsprogramma is georganiseerd. Te vaak worden kinderen alleen opgevangen voor educatieve ondersteuning, niet voor hun basisbehoeften.

Constante monitoring, controle en hulp bij budgetbeheer zijn vereist.

Re-integratie op korte tot middellange termijn

·Sociale mishandeling – het kind zal in Kebene opgevangen moeten blijven tot een sociaal correctieprogramma, georganiseerd, beheerd en gecontroleerd door de Keniaanse autoriteiten de situatie regulariseert.

Integratie op middellange tot lange termijn

·Geen gezin of familie – het kind zal verder in een gezin van Kebene opgevangen moeten worden totdat het volwassen is. Niet alleen in leeftijd, maar ook in ontwikkeling. Zodat hij/zij zelfstandig en duurzaam het leven in kan stappen. Geen re-integratie mogelijk tenzij een passende adoptie door de autoriteiten kan worden georganiseerd.