Sponsor Aanvraag

Fondsenwerving

Het is ieder jaar weer een uitdaging om de stroom van gelden continu te houden.  Als project is elke steun en betrokkenheid vanuit Nederland en België van groot belang om de structuur en werking van het project te laten doorgroeien.

De VZW en Stichting blijven samenwerken met kerken, scholen, particulieren en bedrijven. En doen dit als volgt:

Kerken:

Het delen van ons welzijn met onze hulpbehoevende naasten en verdieping van het geloof door samenwerking in het verspreiden van het Woord.

Scholen:

Het vergroten van bewustzijn bij de kinderen in Nederland en België van het doel en nut van ontwikkelingswerk en hoe simpel het is om met kleine beetjes veel te kunnen verwezenlijken.

Particulieren:

Een relatie in stand houden door middel van directe binding met de kinderen. Dit is van belang voor een zekere continuïteit in de geldstroom.

Bedrijven:

Het uitwerken van projecten waarbij bedrijven maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Eventueel met als gevolg dat de VZW een langdurige relatie kan opbouwen met deze bedrijven.

Donaties:

De activiteiten van de vzw en stichting worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. De vzw en stichting werken met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten.

Acties:

Doorheen het jaar worden er een groot deel van de fondsen opgehaald door zelf sponsorevenementen op te zetten, acties uit te zetten op scholen of door bij service clubs langs te gaan.


SPONSOR KEBENE

Interoductie aanvraag: Sponsor aanvraag INTRODUCTIE

Beste sponsor,

wij kunnen veel geld gebruiken en zien er op toe dat deze goed, duurzaam en correct worden besteed. Uw bijdrage, klein of groot maakt mee een verschil voor ons Kebene Project!  Het is en blijft de moeite waard om Kebene te steunen…

Ons voornaamste noden van vandaag zijn:

-Sponsor aanvraag Sponsor aanvraag BABY CARE

-Sponsor aanvraag Sponsor aanvraag HEALTH CARE

-Sponsor aanvraag Sponsor aanvraag YOUTHS AND ADULTS

-Sponsor aanvraag sponsor project renovatie daken

-Sponsoraanvraag sponsor project allerlei