Partners

Kebene en bedrijven of andere organisaties werken steeds vaker met elkaar samen. Ze pakken gezamenlijk een maatschappelijk probleem aan. Samenwerking tussen Kebene en andere partners begint vaak bij een eenmalig initiatief waarop wordt voortgeborduurd in geval van succes. Dit resulteert in volwaardige strategische partnerships.

Samen bouwen aan de toekomst van Kebene!

Bedrijven zijn belangrijke spelers in onze maatschappij. Veel mensen spenderen het grootste deel van hun tijd op het werk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Kebene op zoek gaan naar samenwerking met bedrijven want maatschappelijk sociaal engagement is een win-win situatie.


Gemeente Steun

Ook vanuit verschillende gemeente kan Kebene op steun rekenen. De subsidiereglementen en de beschikbare steun verschillen in elke gemeente voor ontwikkelingssamenwerking.

In heel wat gemeenten is er een Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS). Dat is dé ontmoetingsplaats voor iedereen in de gemeente die zich vrijwillig inzet voor een project van internationale solidariteit. Daarnaast kan Kebene meer bekendheid krijgen bij de burgers en zet Kebene zich actief in aan het internationale beleid van de gemeente.