Ambassadeurs

We can do no great things, only small things with great love” – Mother Teresa

Partner in stijl!


Kebene vzw & stichting

Het team in België en Nederland, dat voor een goede opvolging op afstand zorgt, alsook ter plaatse in Kenia. De dagelijkse leiding is in handen van Pasci Princen met een team van advisseurs. Zij zorgen voor het administratief beheer van het project, maar ook voor fondsenwerving, organiseren van evenementen, … Het bestaat uit tal van vrijwilligers, die zich elke dag met een groot hart inzetten voor KEBENE.

VZW Kebene Belgie

  1. Bestuurder: Pasci Princen
  2. Voorzitter: Koen Heyrman
  3. Secretaris: Jo Janssen
  4. Penningmeester: Robin De Palmenaer

Stichting Kebene Nederland

  1. Bestuurder: Pasci Princen
  2. Voorzitter: Eric Van der Putten
  3. Penningmeester: Pasci Princen
  4. Secretaris: Jo Janssen