Day Care

Sinds juni 2020 is de Day Care verhuisd naar een nieuwe locatie bij Kebene. Dit om praktische redenen. Vanaf de overheid positieve feedback geeft en de scholen weer geopend zijn (corona), zullen wij klaar zijn om maximaal 30 peuters tot de leeftijd van 5 jaar in de dag op te vangen in een liefdevolle en veilige plaats waar zij zich op spelende manier kunnen ontwikkelen.

4c7a36b2-bc27-4335-8031-3d849e3c3915

Januari 2019

Zoals reeds eerder aangekondigd, hebben we begin januari de eerste kinderen opgevangen in onze Day Care.  Het was een spannend moment want nog niet alle werken waren beëindigd, toch verkozen we om te starten samen met het nieuwe schooljaar.  Midden februari zal dan de officiële opening plaatsvinden.


08a26ce1-d65c-403f-844a-b2b37b73a583 9146e66d-dcca-4d0d-937e-df3f3435de1e  f4bfaabb-3f6e-45d1-a4c0-5fa6649ebda4


CONCEPT voor 0 tot 5-jarigen:

 • Kinderen in nood opvangen is een nobel doel, maar zorgen dat kinderen niet opgevangen hoeven te worden gaat toch nog een stap verder. In Kenya komen jonge vrouwen zowel sociaal als economisch in de problemen wanneer zij ongepland op jonge leeftijd zwanger geraken. Mannen laten hen dan vaak in de steek. Families verstoten hen omdat een minderjarige alleenstaande moeder sociaal niet aanvaard wordt. Babyvoeding is voor Kenianen zeer duur. Borstvoeding gedurende de eerste zes maanden is dan ook alomtegenwoordig. Door de zorg voor hun kind hebben alleenstaande jonge moeders tijdgebrek voor volwaardig werk. Hun levenskost stijgt. Vaak komen zij terecht in de vicieuze armoedecirkel. Voor hen zit er dan niets anders op dan hun kind af te staan. Hoe hard ze dit ook vinden.
 • Gedurende 10 jaar heeft Kebene met hart en ziel zich aan de opvang van deze kinderen gewijd. Om de familieband te behouden gaan de kinderen tijdens de grote vakantie steeds enkele weken terug naar hun families. De Keniaanse wet voorziet dat kindertehuizen de band tussen kind en familie dient te behouden. Elk jaar opnieuw worden wij op het einde van de vakantie met de wederzijdse pijn van ouder en kind geconfronteerd wanneer zij teruggebracht worden naar KEBENE.
 • Aangezien ons KEBENE-kinderhuis nu al enkele jaren op goed geïntegreerde manier in Kenia werkt, denken wij gereed te zijn om een stap verder te zetten en te pogen een grotere impact te verlenen door het afstaan van jonge kinderen te voorkomen via een bijkomende werking. Hiervoor willen wij het concept van een ‘BABY HOUSE’ implementeren:
  • Opvang, ondersteuning en begeleiding van jonge moeders in nood met baby zodat zij gedurende 6 maanden tot 2 jaar hulp krijgen voor de zorg voor hun kind opdat zij zich sociaaleconomisch kunnen handhaven. Zo niet, hen begeleiden in een heroriëntering om moeder en kind nieuwe kansen te bieden voor een duurzame toekomst.
  • Voeding: alleenstaande jonge moeders staan vaak economisch te zwak om na borstvoeding baby’s om te schakelen naar gezonde vaste voeding. Wij voorzien dan ook gezonde maaltijden en snacks voor moeder en kind in functie van de noden van beiden.
  • Gezondheid- en personenzorg: om een direct en permanent antwoord te kunnen bieden aan de gezondheidsproblematiek van mensen die uit een marginale situatie komen, voorzien wij een fulltime verpleegster samen pet programma’s voor personenzorg, uitgewerkt in samenwerking met het RHIZO Kortrijk.
  • Educatieve vorming: sinds 1 januari 2018 heeft de Keniaanse overheid het leerprogramma voor kleuterscholen ernstige restricties opgelegd waardoor de meeste scholen nu een onaangepast kleuterprogramma hebben. Hierdoor is het momenteel beter om zelf met aangepaste programma’s en activiteiten te werken voor kleuters van 3 tot 5 jaar. In de toekomst zullen wij ons voor de werving van vrijwilligers voor Kenya hier speciale vacatures voor openstellen.
  • 0de321ab-0155-42a4-a19b-9f93899a9538

Anderzijds hebben wij nu reeds een aantal kleine kleuters in Kebene die nog niet schoolgaand zijn en waarvoor een directere en meer aangepaste opvang beter zou zijn.  Deze zullen onmiddellijk mee in het “baby house” ondergebracht worden.

 • Tarieven dagverblijf:
  • Sociaal tarief voor alleenstaande moeders met een laag inkomen zodat zij ondanks hun beperkt inkomen goede zorg voor hun kind krijgen en toch hun economische activiteit kunnen handhaven.
  • Normaal tarief voor moeders met een hoger inkomen of voor tweeverdieners. Hierdoor beogen wij het project op termijn minstens voor een deel zelf bedruipend te maken.
 • Praktische uitvoering voor testfase gedurende 3 jaar: (verder uit te werken WIE WAT WANNEER)
  • Pre-fase – onderzoek van alle noden en verplichtingen:
   • Materiele noden.
   • Personeel en organigram.
   • Financieel plan.
  • Startfase
   • Gebouw en inrichting: minimale dimensies – uit te breiden volgens behoeften en financiële mogelijkheden.
   • Uitwerking van procedures voor individuele opvang en begeleiding van moeder en kind.
   • Personeel: selectie, aanwerving en opleiding.
  • Financiering
   • Per moeder-kind zullen wij 2 sponsors aantrekken aan een tarief van elk 1€/dag.
   • Kebene kleuters (0-5 jaar) hebben nu reeds elk 3 sponsors die hen maandelijks ondersteunen met 25€.

Praktische uitvoering:

 • In het voorjaar van 2019 zal een inloopperiode worden voorzien. Zaterdag 16 februari zal de opening plaatsvinden!

DSC00773

Uw steun is belangrijk!


Met dank aan de grote sponsors:

12640454_1013815348685888_9165769110844372845_o download

o-1806-5862197       Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is thumbnail_image636202.jpg

images


Wilt u ook ons nieuw project ondersteunen?