Waarom kiezen voor KEBENE

Bekijk deze korte presentie


  • Duurzaam resultaat

De vzw en stichting richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat.

  • Werken conform noodzaak

De vzw en stichting richt zich op de bittere noodzaak en onderzoekt altijd zelf of de gevraagde hulp daadwerkelijk nodig is. In Kenia is veel hulp nodig, maar er zijn ook veel problemen met corruptie. Hierdoor is het van belang om te zorgen dat er kritisch wordt gekeken naar welke projecten echt hulp behoeven.

  • Kinderen hebben recht op een toekomst

De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Kenia: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs zo goed als geen kans op werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor zijn of haar familie en voor Kenia zelf.

  • Gedegen opvoeding en betrouwbaar en geschoold personeel

De vzw en stichting zijn ervan overtuigd dat een gedegen opvoeding met duidelijke regels en goede schoolresultaten zorgt dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een goede toekomst. Met betrouwbaar en geschoold personeel is het mogelijk om dit doel te bereiken.

  • Kleine stappen met goede resultaten

De vzw en stichting laat zien hoe er met weinig middelen positieve resultaten worden geboekt

  • Elke cent kan verantwoord worden

Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro te herleiden is, of het nu gaat om schooluniformen of om het bekostigen van medische zorg. De vzw en stichting financiert de middelen om het project te onderhouden en uit te bouwen maar geeft nooit contant geld. Elke cent wordt door de vzw en stichting zelf uitgegeven en er wordt een transparante boekhouding bijgehouden om de besteding van de gelden overzichtelijk te maken voor de sponsoren en de rest van het bestuur van de vzw en stichting.

  • Een hart voor anderen

Door onze brede werking kunnen wij op kort termijn kinderen en jongvolwassenen van andere projecten en opvangcentra integreren zonder onze eigen programma’s te moeten aanpassen.

  • Duurzaam beleid

Heel onze aanpak kadert binnen een doelstelling om Kebene op een dag autonoom zelf te kunnen laten fungeren zodat het duurzaam kan voortbestaan om kansarme kinderen toch een duurzame toekomst te verstrekken. Het integreren van een reeks projecten en activiteiten in het kader van zelfredzaamheid vormt hier een belangrijk onderdeel van.


De vicieuze cirkel van de allerarmsten: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs zo goed als geen kans op werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor zijn of haar familie.  We zijn ervan overtuigd dat een gedegen opvoeding met duidelijke regels en goede schoolresultaten zorgt dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een goede toekomst. Kebene zorgt voor een veilige thuis waar liefde en samenhorigheid centraal staan. We zorgen voor de basisbehoeften en geven een kans op een toekomst.