file

NEWS, JANUARY 2018 – BACK TO SCHOOL

BACK TO SCHOOL

Al sinds 3 januari zijn de scholen terug geopend voor een nieuw schooljaar.  De kinderen van Kebene zijn verdeeld onder drie basisscholen.  Makaela Alexander Primary School, Word Of Life Academy en de nieuwe school Masaai Corner Academy.  Er zijn een tal van secundaire scholen waar de andere kinderen zijn onderverdeeld naar gelang hun prestaties en kunde.

file1

Het schooljaar start in januari, de maanden april, augustus en december gaan de kinderen niet naar school. Tot en met 6 jaar kunnen kinderen er naar een soort kleuterschool gaan.  Vanaf 6 jaar kunnen kinderen aan de lagere school beginnen, die in totaal 8 leerjaren bestaat, wat betekend dat kinderen ongeveer 14 jaar zijn als ze het Kenya Certificate of Primary Education (KCPE) behalen. Dit systeem zou aangepast worden vanaf januari 2018 maar in de praktijk moet dat nog blijken. Om dit certificaat te behalen, leggen ze een groot examen af, dat georganiseerd wordt door het ministerie van onderwijs. De uitkomst van deze test bepaalt naar welke middelbare scholen het kind kan gaan. Hoe hoger de score, des te meer kansen dus om tot een goede middelbare school te worden toegelaten. De scholen bepalen welke leerlingen ze toelaten, op basis van de scores op de KCPE examen. 

file5
Het middelbare onderwijs in Kenia bestaat uit 4 studiejaren, men spreekt van ‘form’ 1 tot 4. De leerlingen kunnen hun vakkenpakket grotendeels zelf bepalen. Aan het einde van de middelbare school volgt voor elk gekozen vak een examen waarmee de leerlingen het Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) kunnen behalen. Wanneer ze slagen, kunnen ze een lijst opstellen van de universiteiten en studierichtingen die ze verkiezen.