Begroting 2018

KEBENE CHILDREN’S HOME is een instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. In het jaar 2018 zal Kebene 11 jaar bestaan, een jong project met veel toekomstvisie. De VZW Kebene België en Stichting Kebene Nederland zijn werkzaam in Kenia en hebben tot doel het oprichten en beheren van allerhande tehuizen in Afrika (wees– en bejaardentehuizen, tehuizen voor verstandelijk gehandicapten en andere). […]