NEWS, MEI 2019 – PROJECTEN

Kebene is in al die jaren gegroeid tot een behoorlijk project waardoor we vandaag reeds impact krijgen op de samenleving.  Ook al is dat klein, het is de moeite waard om te blijven streven naar een betere wereld voor iedereen. Door onze verschillende projecten kunnen we de aandacht vestigen op een duurzaamheid en zelfvoorziening. Dit is uiteraard een klein aandeel, en geeft ons project meer mogelijkheden en opportuniteiten. Al zal het nog veel tijd en energie kosten om voldoende te investeren in deze nevenprojecten zodat we de kwaliteit en de controle kunnen verhogen om van meerwaarde te zijn.

Naaiatelier

Alle werkopdrachten worden goed uitgevoerd (school uniformen, kussenslopen, ect) en denken we vooruit.  Rose, onze supervisor geeft een goede begeleiding en beschikt over heel wat talenten en inzichten.

Een meerwaarde voor onze jonge moeders want zij hebben zich goed vermaakt in ons naaiatelier de afgelopen maanden. Enkelen onder hen hebben zich verdiept in naai-ontwerpen voor hun aankomende baby’s.  Dat maakt hen trots en blijven zij actief bezig! Voor de grote Kebene actie in het najaar zijn de naaisters al aan het werk want iedere klant krijgt een gadget uit het naaiatelier.

Moestuin

De trip naar onze landbouwgrond is al de moeite waard, doorheen Afrikaanse zandwegen, midden in de bruisende natuur. In onze moestuin zelf zien we verbeteringen en kunnen we in deze periode gebruik maken van het regenseizoen, niet onbelangrijk.  Met de dieren (koeien, geiten, eenden en kippen) gaat het goed en deze worden goed verzorgd.

Health

We schenken ook aandacht aan gezonde voeding en beweging want dat is belangrijk voor de ontwikkeling en de groei van onze kinderen, toch houden we rekening met de normen en waarden van de Afrikaanse cultuur.  Teveel is niet goed, op een dag moeten zij weer in hun maatschappij zien te overleven en het verschil tussen de muren van Kebene en daarbuiten moeten we bewaken.

Violet Maganga °25/01/93 – Nurse