NEWS, SEPTEMBER 2023 – SOLIDAIR, GEEN WOORDEN MAAR DADEN

By Kebene CH

24 juli 2024

Samen voor een betere wereld

Een kind, ‘kind’ laten zijn – een THUIS waar iedereen zichzelf kan zijn, daar staat Kebene voor. Ruim 150 kinderen die opgevangen worden ten huize Kebene. En er zijn zoveel projecten en goede doelen, toch kan Kebene beroep doen op een achterban met een groot hart. Samen maken we een verschil. Onze kinderen klaarstomen op een onafhankelijk leven na Kebene is een belangrijke factor om het slagen van hun toekomst meer vorm te geven. Een grote familie waar je kan zijn wie je bent. Het familiegevoel is belangrijk en sterk aanwezig. Dat maakt Kebene anders en uniek. “Familie is waar het leven begint en liefde nooit eindigt.”

Familiegevoel

“De Kebene familie is een gevoel van gemeenschap en verbinding.” Het samen-zijn geeft zoveel momenten om te koesteren.

Zich thuis voelen staat centraal. Daarnaast leggen we de focus op continuïteit, stabiliteit en kwaliteit. Het welzijn van kwetsbare kinderen centraal zetten en hen opvangen in een veilige warme omgeving, waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. Hoop geven op een betere toekomst, waarin zij kansen aangereikt krijgen en die zij kunnen benutten om iets van hun toekomst te kunnen maken, elk ieder op zijn of haar eigen manier. In Kebene geven we bepaalde waarde en normen mee die voor iedereen wellicht bepalend kunnen zijn in hun verdere leven.

Elk weekend voorzien we sport en spel, muziek en dans ontbreken nooit. Samenhorigheid is duidelijk merkbaar, momenten die iedereen kan smaken.

Hip Hip Hoera…

In september hebben volgende kinderen hun verjaardag gevierd: Agnes, Erick, Dorien, Hassan, Bramuel, John, Mesiah, Michael, Eunice, John Mpa, Faith, Fatuma en Angeline.

In oktober staan deze kinderen in de kijker: Ruth, Mwanaisha, Asha, Steve, Agnes, Laureen, Mwanamisi, Moses, Bakari en Abdallah.


‘With Love’

We herdenken en gedenken ook onze Thomas, die op 7 jarige leeftijd ons heeft verlaten. († 27/09/2007)

Tags: ,

About Kebene CH