Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van KEBENE’S CHILDREN HOME gevestigd te:

P.O. BOX 462
80400 Ukunda Coast, Kenya

Email: info@kebene.com

met onderverdeling in:

VZW KEBENE België

Ondernemingsnummer: 0897.314.930

Contactpersoon: Pasci Princen

&

Stichting KEBENE Nederland 

KvK onder nummer 20140176 (RSIN Nummer: 8193.18.073)

Contactpersoon: Pasci Princen


Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaar je je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan KEBENE of rechthoudende derden.

Informatie en beschikbaarheid
De informatie op de website is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, mag je ons steeds contacteren.

KEBENE levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt weer te geven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal KEBENE de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Je kan dit steeds melden via bovenstaande contactmogelijkheden. KEBENE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. KEBENE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. KEBENE kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
KEBENE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch en Nederlands recht is van toepassing op deze site.