COVID-19 updates

Sinds half maart hebben wij besloten om alle leden van de Kebene Familie in Lockdown te plaatsen. Er werd wekelijks een update gegeven en de situatie werd ook met het management en het personeel geëvalueerd. De beslissingen werden genomen om de veiligheid en de gezondheid te waarborgen voor alle kinderen en personeelsleden. De afgelopen weken zagen wij heel wat discipline en inzet in deze moeilijke situatie met weinig beschikbare middelen. Sinds half juni zijn de maatregelen in Kenia gedeeltelijk versoepeld, ook in Kebene hebben we besloten iets meer bewegingsruimte te geven. We blijven uiteraard aandachtig en alert en blijven alles nauwgezet opvolgen.

01/03/2021:

Reisdocumenten Kenia – februari 2021

Vertrek

· Uitzonderingen op reisverbod BE: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Internationale%20reizen.aspx

· Verklaring op erewoord: https://travel.info-coronavirus.be/nl/essentiele-reis – print + proefdocumenten.

· BTA-aanvraag: https://bta.belgium.be/nl/login voor quarantaine-uitzondering bij terugkeer aan te vragen voor vertrek.

· EVisa via eCitizen

o Paspoortomslag pdf

o Paspoort Bio-data pdf (geldigheid> 6 maanden)

o Pasfoto pdf

o Uitnodigingsbrief host pdf

o Bedrijfsregistratieformulier host pdf

o ID host pdf

o Routebeschrijving pdf

o Kopie van vliegtickets pdf

· Registreer onder https://xchange.panabios.org/search/offers/ voor Trusted Travel-registratie (TT)

o Creëer inlognaam en persoonlijk wachtwoord.

o Biedt een lijst van in België gecertificeerde laboratoria voor TT-code.

· Negatief Covid-19 PCR-testresultaat <96 uur voor aankomst in Kenia met TT-code

o Uitlegprocedure: https://africacdc.org/wp-content/uploads/2021/01/Travel_Guide_Simplified_Kenya_MOH_combined_version-1.pdf

o Info voor TT-code, info: https://africacdc.org/trusted-travel/

§ biedt de nieuwste reisvoorwaarden voor Afrikaanse landen.

· QR-code via https://ears.health.go.ke/airline_registration/ (stoel nr. Aankomstvlucht vereist)

Keer terug

o Negatief Covid-19 PCR-testresultaat van een van de onder Africa CDC geregistreerde laboratoria en registreer onder: https://xchange.panabios.org/search/offers/ <96 uur voor vertrek.

o Login met eerder aangemaakte inlognaam en wachtwoord.

o Lijst met gecertificeerde laboratoria wordt verstrekt door Panabios.

o Meest professionele en vertegenwoordigde laboratorium: Lancet: https://lancet.co.ke/covid-19-tests/

o Afspraken kunnen online worden geboekt, bijna overal in Kenia. Kosten: 8.249 Ksh.

o Levertijd resultaat: 12 uur; certificaat 24 uur.

o Testresultaat met TT-code wordt per mail verstuurd met daarin een Panabios-link voor het TT-certificaat met QR-code.

· Vul binnen 48 uur voor aankomst in BE het PLF-formulier in: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form. QR-code wordt digitaal verzonden. Het is het beste om een ​​papieren versie af te drukken voor het geval de elektronica niet slaagt bij de immigratiecontrole. (Als BTA erkend is, gebruik dan speciale PLF gerelateerd aan BTA).

· Ga op dag 1 van aankomst voor een Covid PCR-test met PLF / QR-referentie.

· Tweede Covid PCR-test op dag 7 van aankomst met PLF / QR-referentie, tenzij vrijgesteld door BTA

17/02/2021:

Covid-19-vaccins worden volgende week in Kenia verwacht Kenia zal volgende week de eerste batch coronavirusvaccins ontvangen, met gezondheidswerkers, beveiligingspersoneel, leraren, hotelmedewerkers en ouderen op de prioriteitenlijst voor inentingen. Een bericht van State House zei gisteren dat de eerste batch vaccins in de eerste week van maart zou arriveren, terwijl Kenia tegen juni 1,25 miljoen mensen wil vaccineren in fase één van de campagne.

“De eerste batch van de Covid-19-vaccins van het land zal in de eerste week van maart 2021 in Kenia aankomen. In dat opzicht heeft het kabinet het distributiekader voor het vaccin geratificeerd; waarbij de eerste prioriteit wordt gegeven aan gezondheidswerkers, eerstelijnswerkers, inclusief beveiligingspersoneel en leraren, kwetsbare personen en groepen en de horeca ”, aldus het kabinet. Het land heeft in totaal 1.847 sterfgevallen door Covid-19 en 105.057 bevestigde gevallen geregistreerd. Slechts een paar landen in Afrika zijn begonnen met het toedienen van vaccins. Kenia is van plan om de Covid-19-vaccinopnames gratis aan zijn burgers aan te bieden.

De tweede fase zou tussen juli en juni volgend jaar 9,7 miljoen mensen omvatten – waaronder degenen ouder dan 50 jaar en degenen ouder dan 18 met onderliggende medische aandoeningen.

20/10/2020:

Wat de inleefreizen en vrijwilligerswerk betreft, houden we de eerste tijd nog even de vingers aan de pols om te zien wat de komende maanden zullen brengen. Pas van zodra we stabiliteit krijgen zowel in België, Nederland als in Kenia, zullen we deze programma’s weer opstarten. Tot 1 januari 2021 schorten we alle niet essentiële bezoeken van buitenuit dan ook voorlopig verder op. Wij hopen hiervoor op uw verder begrip.

Bij gebrek aan middelen wordt er in Kenia in verhouding ten opzichte van bij ons 30 maal minder getest waardoor er een heel ander beeld ontstaat, zowel voor de mensen daar als hier. Bovendien blijven patiënten weg uit de ziekenhuizen omdat dit voor hen gewoon onbetaalbaar is. 96% van de patiënten met COVID-19 symptomen laten zich thuis verzorgen en weten vaak niet of ze ziek zijn van Corona of van een andere infectueuze aandoening zoals griep, malaria, bronchitis of een andere vorm van pneumonie. De formele ziekte- en dodencijfers blijven dan ook laag. De mensen merken daardoor niet dat er wel degelijk gevallen in hun omgeving zijn. Hierdoor zijn ze er nu van overtuigd dat er in Kenia geen Covid-19 aanwezig is. Ze denken dat het pure verzinsels zijn van de corrupte overheid om zichzelf te verrijken met de budgetten die voor Corona toegekend werden.

Ondanks de veel beperktere middelen gaat de overheid toch redelijk bewust met de monitoring om. Daar waar ze het met veel minder tests moeten doen, hebben ze zich veel beter gericht op contact tracing en het opsporen van de bronnen. Ook hun maatregelen werden veel scherper toegepast en gecontroleerd.

Door het invoeren van maatregelen in een vroeg stadium en geholpen door een veel gunstiger equatoriaal klimaat (hogere temperaturen en hoge concentratie aan UV-licht) konden ze de eerst golf in juli matigen en tegen eind augustus bedwingen.

Het land werd eind augustus terug opengezet voor binnenlands verkeer en buitenlanders uit licht besmette gebieden om de economie te steunen. De strikte maatregelen met verplichte mondmaskers buiten de woonomgeving en de avondklok van 21 tot 5 uur bleven gehandhaafd. De scholen bleven gesloten. De infectiegraad daalde in september tot een niveau van bij ons: +/- 5%. Per 1 oktober werden dan ook enkele maatregelen verder verlicht. De avondklok werd teruggeschroefd van 23 tot 4 uur en het verkopen van alcohol weer toegelaten zodat restaurants terug ’s avonds kunnen opereren. Op 12 oktober gingen de scholen weer open voor de overgangsjaren. Op 19 oktober zouden alle leerlingen weer terug naar school mogen.

Doordat de Kenianen deze verlichting van maatregelen nu interpreteren dat het Covid verhaal over is, hebben velen hun waakzaamheid verloren en gebruiken geen mondmaskers meer. Ook wordt er achter hoek en kant weer volop gefeest. Dit geeft echter weer ruimte voor het virus. Net zoals we in Europa gezien hebben, laait nu ook weer in Kenya de besmettingsgraad stilaan weer op. Gevreesd wordt dat wanneer de scholen weer volop open gaan, de besmettingsgraad snel zal toenemen en een tweede golf niet te vermijden zal zijn. Bewust van het aanhoudend sluimerend gevaar, laten we binnen Kebene onze waakzaamheid niet zakken en zetten we al onze preventieve maatregelen door, heel zeker nu dat al onze kinderen weer naar school zullen gaan en onderhevig worden aan meer invloeden van buitenuit.

15/10/2020:

Reizen naar Kenia wordt ten zeerste afgeraden. 

Het luchtruim van Kenia is terug open sinds 1 augustus. Reizigers die vanuit België naar Kenia willen reizen, moeten een negatieve COVID-19-test van minder dan 96 uur voorleggen en worden vrijgesteld van quarantaine als ze bij aankomst of tijdens de vlucht geen symptomen vertonen. Passagiers moeten voor hun vertrek een online formulier invullen, zodat er contact met hen kan worden opgenomen als er bij aankomst een positief geval zou worden ontdekt (https://ears.health.go.ke/airline_registration(externe link)). Dit formulier moet online worden ingediend. Passagiers krijgen vervolgens een code die ze bij aankomst in Kenia moeten tonen.

Reizigers die per vliegtuig aankomen of vertrekken, mogen tijdens de avondklok reizen op vertoon van hun reisdocument.. De Keniaanse autoriteiten hebben een reeks maatregelen ingevoerd om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Zo is er in heel het land een avondklok van kracht (tussen 23.00 en 04.00 uur), is het dragen van een mondmasker in publiek verplicht en zijn de meeste bijeenkomsten beperkt tot 15 personen.. Deze maatregelen worden door de Keniaanse autoriteiten regelmatig opnieuw beoordeeld op basis van de verdere ontwikkeling van de situatie.

Landgenoten die zich in Kenia bevinden, worden aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen en de gangbare hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen te respecteren.

27/07/2020:

27/07/2020: Situatie Covid-19 – Kebene – Inleefreizen.In tegenstelling tot vele andere sociale projecten waar kinderen en personeel naar hun families teruggestuurd werden bij aanvang van de Covid-19 pandemie, beslisten wij, in akkoord met de Keniaanse overheid, om met zijn allen het hoofd te bieden aan deze storm binnen de muren van onze eigen infrastructuur. Dankzij de inzet en flexibiliteit van allen hebben wij dit tot nu goed doorstaan. Met zijn velen gedurende lange tijd op één plek samenleven, bracht heel wat uitdagingen en spanningen met zich mee: – antwoorden bieden aan de sleur en verveling voor de kinderen nu dat de scholen gesloten zijn; – het personeel gemotiveerd houden gedurende deze lange tijd van overbelasting; – het gemis aan je familie. Om er maar enkelen te noemen.

Doordat de Keniaanse overheid in een vroeg stadium besliste om preventieve maatregelen in te voeren, slaagden zij erin om een exponentiele toename te voorkomen. Dezelfde sanitaire basisvoorschriften als bij ons werden opgelegd. Het dragen van mondmaskers buitenhuis werd overal verplicht. Alle scholen werden gesloten tot 1 januari 2021 en gebruikt als quarantaine centra. Niettegenstaande ontstonden er toch enkele haarden. Voornamelijk in de metropolen en aan de kust. Deze werden afgesloten. Binnen- en buitenlands niet-essentieel verkeer werd gestopt. Hierdoor bleef de infectie aangroei redelijk beperkt. Door de lange periode van restricties verminderde echter het draagvlak en werden de maatregelen gedeeltelijk op 6 juli teruggeschroefd. Doordat vele Kenyanen zelfs de basismaatregelen (handen wassen, houden, mondmaskers) niet in acht nemen, stijgt het aantal besmettingen steeds verder gestaag. Op dit moment zit Kenya op een ratio van 20% positief testende. De Kenyaanse regering kondigde begin juli aan om de internationale luchthavens op 1 augustus terug open te zullen stellen. Gezien echter de recente aanhoudende stijgingen, zowel in België als in Kenya, is het helemaal niet zeker dat in- en uitreizen van en naar Kenya binnen de eerstkomende maanden toegelaten zal worden. Wij merken nu reeds dat verschillende luchtvaartmaatschappijen vluchten van en naar Nairobi, gepland in het 2de deel van september, systematisch annuleren. De besmettingsgraad, zowel in Kenya als nu ook terug in België, blijft toenemen. Wij willen noch voor onze kinderen, noch voor onze vrijwilligers en personeel onnodige risico’s nemen en zien ons daarom genoodzaakt alle inleefreizen voor de maanden september en oktober alvast te annuleren.

Wij danken u voor alle steun die u ons reeds verleende en hopen op uw begrip voor deze beslissing. Van zodra de toestand ons terug toelaat om op een, voor iedereen, veilige manier naar Kenya te komen, zullen wij kijken om onze inleefreizen op aangepaste wijze terug op te starten. Wij wensen u en uw familie veel sterkte en een goed behoud gedurende deze moeilijke periode.

15/7/2020: Corona hier, corona daar… het feit is we moeten ermee leven en dat is de uitdaging, discipline en een levenswijze die aangepast moet worden. Kunnen we dat, er is geen keuze, het is een must. Impact op alles en iedereen dus ook Kebene heeft ermee te maken en dat houdt in dat beslissingen worden genomen voor de gezondheid, het welzijn van ons allen! Kunnen onze kebene kids op familiebezoek dit jaar? Kan het personeel op vakantie? Zullen gasten kebene kunnen bezoeken en zijn inleefreizen dit jaar nog een optie? Wellicht is het antwoord neen… we beraden ons, wegen de risico’s af en gaan absoluut voor no-risk. Wat met de inkomsten om alles te kunnen blijven bekostigen? Wat als… scenario’s worden uitgeschreven, bedacht en doordacht want kebene heeft reeds verschillende moeilijke momenten overleeft en zal ook deze crisis, hoe moeilijk ook, doorkomen! Dat is hoop en de wil om zelf in een storm de waarde van het leven goed te plaatsen.

Update 6/7/2020: President Uhuru Kenyatta heeft maandag de stopzetting van de beweging in het land opgeheven, maar heeft de landelijke avondklok van 21.00 uur tot 04.00 uur gehandhaafd. De president sprak vandaag de natie toe vanuit het Harambee House in Nairobi en zei dat Kenia nog geen gevaar loopt, maar dat de weg naar heropening van de economie geleidelijk zal zijn. Hij noemde een gebrek aan adequate voorbereiding, maar zei dat het land ongeacht de uitdagingen de reis naar normaal terug moest beginnen. Tijdens het toespraak zei het staatshoofd:
-Stoppen van beweging in een uit Nairobi, Mombasa en Mandera dat morgen, 7 juli 2020, zal vervallen
-De avondklok van de schemering tot de dageraad werd met 30 dagen verlengd
-De overheid zal de interactiepatronen de komende 21 dagen observeren. Als er een piek is in de trend van infecties, keert het land terug naar de nul tolerantie
-Individueel gedrag om de voortgang van het land om weer normaal te worden te bepalen.
-Kenianen moeten niet-essentiële reizen in het binnenland vermijden en worden aangemoedigd om sociale afstand te houden, handen te wassen, te ontsmetten en voorzichtig te zijn in de omgang met ouderen en mensen met immunosuppressie.
– Er zijn slechts 100 aanbidders toegestaan ​​in gebedshuizen en de sessies duren slechts een uur.
-Kinderen onder de 13 jaar en ouderen zijn niet toegestaan ​​in gebedshuizen. Madarasa’s en zondagsscholen zijn nog steeds verboden
– Lokale vluchten worden op 15 juli hervat in strikte overeenstemming met de richtlijnen en protocollen, reizen Internationaal in en uit het land zouden op 1 augustus hervatten in strikte overeenstemming met richtlijnen en protocollen.
-De beperkingen voor het bijwonen van bruiloften en begrafenissen werden met nog eens 30 dagen verlengd
-Kenianen vertelden dat ze burgerlijke verantwoordelijkheid moesten nemen door de verspreiding van de verspreiding van het virus binnen de gemeenschap tegen te gaan.

Update 6/6/2020 De Kenianen waren vandaag teleurgesteld nadat president Uhuru de afsluiting van Nairobi, Mombasa en Mandera en de landelijke avondklok met 30 dagen heeft verlengd. De president zei echter dat de huidige avondklokuren tussen 19.00 uur en 05.00 uur nu van 21.00 uur tot 04.00 uur vanaf morgen 7 juni zijn. Geleidelijke heropening van scholen kunnen ten vroegste vanaf september. Verder blijven restaurants, bars, kerken, verplaatsingen, internationaal vliegverkeer verboden/gesloten, dit met minimale verlenging van 30 dagen. In Kebene houden we begin volgende week een management meeting om dit te evalueren en te kijken hoe wij hierbij gaan anticiperen. Het voorzichtig meer beweegruimte geven is vermoedelijk nog te vroeg. Het zal extra inspanningen vragen van iedereen om de dagen zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Update 5/6/2020: Afwisselend zon en regen… In Kebene loopt alles vlotjes, we kijken uit naar de speech van de president morgen betreffende de hopelijk versoepelende maatregelen ivm corona. Ook voor ons is het tijd om wat meer ruimte te krijgen, voorzichtig weliswaar want de aantallen besmettingen lopen op.

Update 29/5/2020: Wellicht zullen de strenge maatregelen ivm corona worden verlengd in Kenya, steeds meer besmettingen en in Ukunda is het virus ook actief, Kebene lockdown zal worden verlengd tot midden juni, daarna volgt weer een evaluatie.

24/05/2020: Annulatie Inleefreizen Kebene. Inhet kader van de coronacrisis zijn alle niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden tot en met 7 juni. De Nationale Veiligheidsraad zal dit verbod tijdig opnieuw evalueren. Op 22 maart kondigde de Keniaanse overheid aan dat de internationale vluchten vanaf woensdag 25/03 (23u59) geschorst werden. Deze maatregel werd op 6 mei met 30 dagen verlengd. Reizen naar Kenia worden dus absoluut afgeraden. Op 27 maart werd in heel het land een avondklok ingesteld (tussen 19.00 uur en 05.00 uur). Sinds 6 april mag niemand het grootstedelijk gebied van Nairobi en Mombasa inkomen of verlaten en dit tot 6 juni. Het aantal nieuwe gekende besmettingen lopen op en in het belang van onze gasten en het welzijn van de kinderen in Kebene hebben wij besloten om geen inleefreizen te organiseren tot begin september. In de loop van de maand augustus zullen wij de situatie verder evalueren en houden wij u op de hoogte. We beseffen dat deze maatregel gevolgen heeft voor ons als organisatie. Tevens zijn we ons ervan bewust dat voor u deze  beslissing wellicht een ontgoocheling is, toch hopen wij op uw begrip. We zijn ervan overtuigd dat dit de juiste keuze is en stellen alle middelen vrij om de veiligheid en gezondheid van de kinderen in Kebene te waarborgen. Mocht u hieromtrent nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. Info@kebene.com

Update 23/05/2020: Kenia registreerde vrijdag 52 nieuwe Covid-19-gevallen, wat het nationale aantal op 1.161 bracht. Minister van Volksgezondheid Mutahi Kagwe zei dat 2567 monsters de afgelopen 24 uur zijn getest. De minister van Volksgezondheid zei in zijn dagelijkse briefing dat Nairobi goed was voor 23 van de nieuwe gevallen, Mombasa en Busia elk zeven.

Update 19/5/2020: In kebene iedereen gezond, het weer is een tegenvaller en maakt alles een pak moeilijker… Sinds enkele dagen zijn er wat onrusten in de grote steden, de lockdown en avondklok werden verlengd met nog eens 21 dagen en mensen die het reeds moeilijk hadden hebben geen inkomsten, geen eten. Opstanden en rellen tegen de overheid vinden het en der plaats,… de besmettingen lopen op en dat is maar wat er gecommuniceerd word met zeer weinig testen, afwachten maar onze slogan “we blijven positief en houden vol”

Update 15/5/2020: In Kebene alles in orde, allemaal gezond en wel… over 14 dagen vieren we het 13-jarig bestaan van Kebene, een mooi vooruitzicht, hopend dat het weer wat meezit. Ondertussen verschillende gesprekken met het management hoe we dit feest kunnen aanpakken met de blijvende maatregelen om alles veilig te kunnen laten verlopen. We ontvingen vandaag bezoek van het ministerie van Health departement, om volledig Kebene te besproeien tegen het corona-virus.

Update 12/5/2020: Covid-19: 715 besmettingen en 36 doden zijn de cijfers die gecommuniceerd worden in Kenia, de avondklok en lock-down zijn nog steeds van kracht, verplaatsingen zijn niet mogelijk, scholen en restaurants blijven gesloten, de aanhoudende regen zorgt in binnenland voor veel zorgen… overstromingen en vele mensen zijn vermist. De sprinkhaanplaag heeft ook al voor veel problematiek gezorgd bij de boeren… meer en meer mensen hebben geen job en hongersnood is een groot probleem! In Kebene vandaag een management meeting die de reeds strikte maatregelen die we reeds lange tijd ingevoerd hebben zullen blijven aanhouden, ook andere activiteiten en plannen werden grondig doorgenomen, de komende dagen en weken blijven een uitdaging om iedereen positief en actief te houden, de werken gaan langzaam verder zowel in kebene als bij de lodges.

🤣
😇

Fifty-five days in a lockdown, with curfew in an environment where dozens of different personalities of varying ages bring humor and laughter every day! We are all blessed because we are healthy and don’t need to worry about a bed to sleep in, about what is served in our plate and loneliness is just what we do not know, Amen and that the Lord may watch over us.

Update 6/5/2020: veel regen… geen wijzigingen ivm corona maatregelen, alles blijft strict!

Update 27/4/2020: De crisis die iedereen treft, is ook degelijk voelbaar in Kebene, niet om paniek te berichten want we hadden een topjaar 2019, wel om alert te blijven. Voelbaar op verschillende vlakken, de meerkost aan preventie, opvang en noden (geschat op 30% meerkost) en tot slot om vandaag besparingen ter plaatse door te voeren is niet haalbaar, afgelopen maanden werden er al verschillende inspanningen geleverd en op menselijk vlak, Kebene is van de weinige projecten en zaken die nog met het voltallig personeel werkt en hun verloningen uitvoert, gewoon menselijk en dat is belangrijk gezien we dit menswaardige vinden en hulpverlening steeds uitstralen,… daarnaast is iedereen gezond en wel ten huize Kebene…

Update 22/04/2020: Onze woensdagnamiddag activiteiten worden uitgesteld gezien de mogelijkheden… de werken gaan wel verder mits alle voorzorgsmaatregelen … maar er is ook goed nieuws! Het samenzijn, maakt ons sterk en deze quality time geeft nog meer dan ooit tevoren het familiegevoel waar kebene voor staat. Ook hier in Kenia hebben we het lastig en zijn de middelen beperkt, net daarom dat wij de focus leggen op positiviteit en verschillende events inplannen om actief te blijven. Het voordeel is dat wij in lockdown zitten, veilig en gezond en strikt de maatregelen opvolgen. Gisteren heeft het management nog een spoedvergadering gehouden en besloten geen versoepeling in te voeren toch met een uitzondering dat ons personeel recht krijgt om hun families te bezoeken een keer in de week met bijkomende voorzorgsmaatregelen om zo kebene veilig te houden. Dit om op menselijke manier te anticiperen in de huidige situatie. Alle credits aan ons management (Sarah, Naomi, Jodolo en Kennedy) voor de goede medewerking en begrip in deze tijden… kwaheri

Update 22/04/2020: Er is weinig informatie in Kenia, elke dag komen er nieuwe besmettingen en doden bij maar de realiteit is anders, mensen sterven van honger, geweld en onrusten. Er is sprake van totale lockdown. En het begint door te wegen ten huize Kebene,… een volledige maand in afzondering, het weegt door vooral bij het personeel en de jongeren, de uitgave liggen op verschillende vlakken hoger dan gebruikelijk, niet alles is voor handen en de elektriciteitsvoorzieningen werken maar gedeeltelijk’ het regenseizoen is aangebroken en dat maakt dat activiteiten of bezigheden niet altijd georganiseerd kunnen worden! Boodschap is dat we moeten volhouden. onze woensdagnamiddag activiteiten worden uitgesteld gezien de mogelijkheden… de werken gaan wel verder mits alle voorzorgsmaatregelen … maar er is ook goed nieuws! Het samenzijn, maakt ons sterk en deze quality time geeft nog meer dan ooit tevoren het familiegevoel waar kebene voor staat.

Update 15/4/2020: het is een traditie geworden op woensdag: de Kebene talentenjacht, sport & spel. Zowel jong als oud geniet ervan… We proberen er het beste van te maken. Al een maand lang in lockdown te Kebene, begint door te wegen… Ook de werken her en der gaan gewoon door. De maatregelen zijn zeer streng en er heerst veel discipline! Groeten vanuit Kebene

Update 12/04/2020: sinds een dag of twee… regenseizoen is aangebroken, weinig zon… veel regen, kil, geen electriciteit, lockdown, moeilijke omstandigheden,… maar we blijven lachen en als grote familie elke dag weer te stralen, we can do it!

Update 9/04/2020: naast de dagelijkse bekommernis over de kinderen en de vele activiteiten die we in deze tijden organiseren, worden er heel wat werkjes en renovaties uitgevoerd. In mvendeni, youths project zijn de daken volledig hersteld, de werken verliepen vlot! Ook ten Huize Kebene worden kwaliteitswerkjes afgewerkt (tegels badkamers, toiletten, keuken, speeltuin,ect) dit allemaal voor het aankomend regenseizoen,…

Update 08/04/20: hartverwarmde steun vanuit alle hoeken aan kebene om deze crisis tijd goed, gezond en veilig door te komen, dank je wel voor de steun en betrokkenheid uit naam van de ganse Kebene familie…al staan wij hier pas aan het begin van de epidemie… de strenge maatregelen, lockdown en onrusten zijn ongezien! Giften tvv van Kebene met mededeling covid -19 heel welkom, klein en groot…

Update 6/04/2020: Ook de jonge moeders en hun kinderen stellen het goed. Zij zitten ook in Lock Down terwijl de Baby Care momenteel voor onbepaalde tijd gesloten is. Geregeld komen ze mee naar Kebene om daar met zijn allen mee aan de activiteiten deel te nemen. In Kebene werd zondag ingezet met een eigen dienst gevolgd door de gekende games. Bij Mvendeni, waar de jongeren verblijven is men gestart aan de renovatie van de daken, nog net voor het regenseizoen. Tot slot, het gaat goed in Kebene, we vervelen ons nog niet, en dankzij een gemotiveerd team en super lieve kids hebben we veel plezier. Afwachten wat er buiten de muren van Kebene afspeelt, de angst op grote aantallen besmettingen leeft hier. Warme groeten, Kebene Familie

Update 4/4/2020: fijn weekend! In kebene is iedereen druk bezig, sommige spelen kaart, andere doen aan tafeltennis, bijbel lessen of gewoon spelen, voor ieder wat wils,…

Update 2/4/20: de straten zijn leeg, toeristen zijn weg, kebene is safe! Gisteren de tweede woensdag op rij met kookworkshop en extra’s voor een gevulde & gezonde maaltijd met gans de Kebene Familie…

Update 30/3/20: met ons in kebene gaat het goed,… we houden ons op ludieke manieren actief, zowel jong als oud. Buiten de muren van kebene is het een ander verhaal, alles lijkt doods, en tegen de avond kan je best thuis zijn want het gaat er hard aan toe tussen politiediensten en lokale bevolking. Groeten vanuit Kebene …

Update 28/3/20: Gisteren is de avondklok ingegaan en dat zorgde meteen voor dramatische toestanden in Mombasa, specifiek aan de Ferry waar de politie zeer hard tekeer ging, de beelden besparen we maar wat we wel willen delen zijn sfeerloos ten hoe we binnen kebene de dagen doorbrengen! Stay Safe,…

Update 26/3/20: in dezer dagen ons bezighouden in kebene door verschillende activiteiten (volleybal, dans & muziek, tafeltennis, huiswerk, workshops, ect) strenge maatregelen gaan vanaf morgen in, vanaf 19u tem 5u huisarrest voor iedereen! Totaal besmettingen staat op 25, waarvan enkele in Kwale County, onze omgeving. Warme groet Kebene familie.

Update 24/3/29: de laatste vrijwilligers zijn vertrokken en meteen ook de laatste vluchten vanuit Kenia! De kebene lockdown word goed nagestreefd, we bekijken nu nog in spoed hoe we het personeel kunnen onderbrengen om in en uitgaande bezoeken tot het minimum te herleiden! De jongeren zijn ingetrokken in de lodges. Shops, restaurants, bars zijn gesloten, strandbezoek zit ervoor niet meer in. Maar we blijven positief…

Update 22/3/20: verschillende berichten geven aan dat corona ook Mombasa (specifiek diani Mwasambweni) heeft bereikt! Op deze zondag waar wij allen binnen blijven een moment van gebed en samenhorigheid!

Update 21/3/2020: bijna alle vrijwilligers zijn vertrokken terug richting België. In Kenia blijft het vrij stabiel mbt corona!

Update 19/3/20: Ook Kebene Children’s Home gaat in lock down op aanraden van de overheid. Dit doen we na een grondig onderhoud met de kinderbescherming. De eerste 7 geïnfecteerde patiënten in Kenia zijn een feit en daarom is het beter direct maatregelen te treffen en voorlopig al geen vrijwilligers meer toe te laten tot en met eind mei. Wat nu primeert is de veiligheid van ons personeel en onze kinderen. We hebben een extra budget vrijgemaakt om dit alles vlot te kunnen laten verlopen en het personeel is juist geïnformeerd. Onze Youths en Adults trekken voorlopig in bij de lodges en de Young Mothers met hun baby’s zitten ook veilig. De Day Care sluit voorlopig zijn deuren. Drastische maatregelen maar enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat het virus niet de bovenhand krijgt. Samen staan we sterk! Zorg goed voor elkaar, dat doen wij ook!

Update 16/3/20: Deze week zullen onze vrijwilligers de terugvlucht naar Brussel nemen, advies vanuit de Ambassade. Ondertussen zijn ze gerustgesteld en zijn alle instanties op de hoogte, we volgen dit nauw op en staan in voor de begeleiding ter plaatse. In Kebene zelf, de nevenprojecten werd vandaag een spoedvergadering gehouden om de juiste maatregelen te overwegen indien de uitbreek tot Mombasa zou komen (voedsel voorraad, opvang kids, planning personeel, voldoende schoonmaak producten en ontsmettingsmiddelen, beleid bezoekers, ect…)

Update 15/3/20: in Kenia is het super warm en in kebene alles vlotjes. Heel wat onwetendheid en paniek bij de vrijwilligers en gasten ivm corona en de huidige situatie in Kenia! Meeste gaan zsm weer naar huis! Vanaf morgen sluit men de scholen en zullen de kids in kebene opgevangen worden tot eind april. Uiteraard volgen we de situatie dag per dag op! Momenteel reeds 3 besmettingen vastgesteld.