NEWS, JULI 2020 – OPROEP STEUN

By admin

22 juni 2024

Sinds maart merken we ook bij Kebene een dalende lijn van inkomsten. Uiteraard kennen we de situatie en hebben we begrip voor de moeilijke tijden. De grote inkomsten tekorten zien we terug in de annulaties van inleef reizen naar Kebene, de uitgestelde scholenwerking, de annulaties van presentaties en evenementen en tot slot ook de vermindering in giften en donaties. Het totale verlies in het eerste deel van het jaar komt neer op -35% tov het vorige jaar!

Met dit bericht willen we een oproep doen voor bijkomende steun zodat de werking ter plaatse op een goede manier verder kan gezet worden. We hopen op veel steun.

Goed om weten!!! Naar aanleiding van COVID-19 heeft de Belgische overheid een uitzonderlijke maatregel ingevoerd om sociale organisaties opnieuw te helpen opstarten. Zij werden namelijk zwaar getroffen door de crisis. Voor elke schenking van € 40 of meer geniet je dit jaar van een uitzonderlijke belastingvermindering  van 60 %, tegenover de gebruikelijke 45 %! Een gift van € 10 per maand kost je uiteindelijk maar € 4 per maand na belastingvermindering. Het ideale moment dus om opnieuw een maandelijkse gift te doen.

DOEN! Wij danken u uit naam van de ganse organisatie en de kinderen in Kebene…

VZW Kebene Belgie: IBAN BE78 7795 9305 3586

Stichting Kebene Nederland: NL18 RABO 0144 0665 56

About admin